Myndighetsanställda kan bryta mot tystnadsplikten

Myndighetsanställda som tolkar sekretesslagen fel riskerar att dömas för brott mot tystnadsplikt.

Debatt 27 januari 2022 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Därför blir det svårare för såväl en statsminister som privatpersoner i övrigt, som vill anlita seriösa företag. Och det motverkar att uppgifter lämnas över till andra myndigheter. 

Vilket gynnar utländska oseriösa byggbolag, fuskande städbolag och den organiserade brottsligheten. 

Myndighetsanställda, som tolkar sekretesslagen fel och lämnar över uppgifter till annan myndighet, riskerar att dömas för brott mot tystnadsplikt till fängelse i upp till ett år.

Småhusägare anlitar byggföretag. Likaså städbolag. Det kan för många privatpersoner – även en statsminister - vara svårt att bedöma om ett bolag bedriver sin verksamhet på ett seriöst sätt. I synnerhet när bolagets fasad, utåt sett, framstår som oklanderlig. 

En noggrann privatperson kontrollerar om ett bolag har F -skattesedel, inte har skulder hos Kronofogden samt har goda referenser. Oegentligheter är, i praktiken, sådant som en privatperson har svårt att upptäcka. 

När Skatteverket kontrollerar en personalliggare på en byggarbetsplats, kan Arbetsmiljöverket, Migrationsverket och Försäkringskassan på grund av sekretesslagen vara lyckligt ovetande om innehållet. Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet, upplever många myndighetsanställda sekretesslagen som snårig och svårtillämpad. 

Fuskande företag kan tack vare sekretesslagen strunta i arbetsmiljöregler och undvika att betala skatt. Tack vare detta får de konkurrensfördelar och kan ta marknadsandelar på seriösa företags bekostnad. 

Svenska myndighetsanställda struntar inte i lagstiftningen och lämnar därför inte över uppgifter till andra myndigheter, så som de själva känner för. De ser istället till att hålla sig långt innanför lagens råmärken, då de annars riskerar att dömas för brott mot tystnadsplikten. 

En myndighetsanställda ska inte dömas för brott, om ett misstag begås, och uppgifter felaktigt lämnas över till en annan myndighet. 

När en anställd begår ett sådant misstag bör det istället ses som ett personalärende. 

Villaägarna föreslår att en myndighetsanställd, som lämnar över relevanta uppgifter till en annan myndighet, inte ska kunna dömas för brott mot tystnadsplikt eller annat brott. När överlämnandet av uppgifter är försvarligt. 

Det skulle gynna överlämnandet av uppgifter mellan myndigheter och vara samhällsekonomiskt effektivt. Likaså indirekt göra det lättare för privatpersoner att undvika skumraskbolag. Även för en statsminister.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa