Myglar och mörkar när öppenhet är viktigare än någonsin

Det är oacceptabelt att myndigheter de senaste månaderna försökt stoppa granskningar från media.

Debatt 26 juni 2020 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det pågår en pandemi och historia skrivs varje dag.

Sverige sticker ut på flera sätt internationellt med sin hantering av krisen.

När historieböckerna skrivs får det aldrig bara bli myndigheternas bild som sparas för framtiden.

Därför är journalistiken, transparensen och alla människors yttrandefrihet viktigare än någonsin just nu. Därför är det också oacceptabelt att myndigheter de senaste månaderna försökt stoppa granskningar från media.

Svenska folket vill veta vad som händer bakom kulisserna. Vad som ligger bakom Folkhälsomyndighetens beslut, vilka vårdföretag som saknar skyddsutrustning och vilka boenden som drabbats.

Och det är allas vår rätt i lag att få veta dessa saker.

Ändå har flera myndigheter ägnat sig åt att stoppa och förhala insynen för journalister och i förlängningen hela allmänheten, något som är så viktigt att det finns inskrivet i våra grundlagar.

En rad gånger har myndigheter hållit uppgifter hemliga med hänvisning till patientsekretess.

Den sekretess som ska skydda enskildas hälsouppgifter har använts för att hemlighålla uppgifter om hela sjukhusavdelningar, boenden eller till och med kommuner.

I Gällivare, Örebro och på flera andra håll har offentliganställda tystats när de ombetts hänvisa samtal från media till chefen. Att 2020 behöva påminna om det är ett lagbrott att inskränka personalens meddelarfrihet är oroväckande.

Det kanske allvarligaste exemplet hittar vi i Södermanland där kommuner och region medvetet lagt upp strategier för att slippa berätta om vad som sker på länets äldreboenden.

Ansvarig utgivare vid Sörmlands Media har med rätta JO-anmält både toppchefer och tjänstemän.

Men att myndigheter ”fifflar” sig runt våra lagar riskerar långt allvarligare konsekvenser än att information inte kommer ut.

Det leder till att invånarna tappar förtroende för myndigheter.

Det förtroende som är en grundbult i en fungerande demokrati.

Föreningen Grävande journalister representerar tusentals journalister över hela vårt land, reportrar som dagligen arbetar för att leverera information till allmänheten.

Vi har noggrant följt hur den svenska regeringens politik lett till försämringar i den svenska öppenheten.

Det är dags för kulturminister Amanda Lind (MP) och justitieminister Morgan Johansson (S) att ta bladet från munnen.

Se till att transparens och öppenhet blir allas vårt trygga fundament.

Låt inte svenska myndigheter lägga krokben för demokratin under en pågående pandemi.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Mikael Bengtsson: Maktens ”sanningar” får aldrig bli enda sanningen

Profilbild