Samiska nationaldagen firar 30 år

Grattis på samiska nationaldagen! Umesamiska: Lïhkkuos sämij ålmagenbeäjvvie , Sydsamiska: Lahkoe saemiej åålmegebiejjine, Nordsamiska: Lihkku sámi álbmotbeivviin, Lulesamiska: Vuorbbe sámij álmmukbiejvvijn, Pitesamiska: Lihkko sáme älbmukbäjjváj

Debatt 6 februari 2023 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 6 februari är det samernas nationaldag. Samernas nationaldag har firats sedan 1992 för att högtidlighålla minnet av den första samiska kongressen som ägde rum 1917 i Trondheim. Elsa Laula Renberg från Jïjnjesovvene (Storseleby), Västerbotten, var initiativtagare för landsmötet som samlade samer från norr till söder och över nationsgränserna för att diskutera gemensamma problem och tänkbara lösningar.

Samerna är Sveriges och Europas enda erkända urfolk och har funnits här i Sápmi långt innan landsgränserna för Sverige, Norge, Finland och Ryssland ritades in på kartan.

Genom en lång historia har samers tillgång till sina traditionella marker, kultur och miljö minskat till följd av landsstaternas kolonisering, förvaltning och utvinning av naturresurser i Sápmi.

Svenska staten måste ta ansvar över hur alla samer - Sveriges urfolk - har diskriminerats, behandlats och utsatts under historien.
Miljöpartiet i regering påbörjade arbetet för att stärka samers rättigheter och inledde processen för att staten ska sona sina oförrätter mot samerna - Sanningskommissionen. I torsdags på Jokkmokks marknad presenterade vi i MP fler förslag för hur vi vill fortsätta arbetet. 

Vi vill se:

  • En ny färdplan för svensk samepolitik. Vi vill se ett parlamentariskt samarbete mellan riksdagspartierna och partierna i Sametinget. Vi vill att kommitten utvecklar hur sametinget kan stärkas, hur inflytande och självbestämmande får genomslag i relevant lagstiftning, och hur arbetet mot rasism och diskriminering kan stärkas.  
     
  • En statssekreterare för samiska frågor. Norge har haft en samisk statssekreterare i regeringen i 25 år. Det är hög tid att Sverige också tar steget! Det skulle säkerställa att urfolksperspektivet genomsyrar regeringens arbete.
     
  • Att Sverige ansluter sig till ILO-169. 1989 antogs konventionen om ursprungsfolk och stamfolk - ILO-169. Trots kritik har Sverige ännu inte anslutit sig till den. En ratificering skulle stärka samers rättigheter och visa att Sverige står upp för urfolks rättigheter.
     
  • Att Giron Sámi Teáhter blir nationalscen. Giron Sámi Teáhter är en arena för scenkonst i Sverige och internationellt. Både samiska och svenska används som scenspråk. Teatern bör få ett uppdrag som nationalscen.

Låt oss alla fira denna dag tillsammans med det samiska folket - och tillsammans kämpa för alla samers rätt till mark och vatten samt att alla samiska barn får uppleva en trygghet i sitt samiska arv.

Gïjttuo!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa