Moderaternas förslag om äldreomsorgen i Norsjö

Det är ingen hemlighet att vi står inför stora rekryteringsbehov inom äldreomsorgen och behöver göra allt för att locka och behålla personal. Inte minst för att möta de demografiska utmaningarna som vi står inför men en åldrande befolkning.

Debatt 6 februari 2023 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Behovet av att anställa personal inom omsorgen under sommaren och även resten av året är stort. Vi behöver också göra vård- och omsorgsyrkena mer attraktiva och locka in fler unga för att möta upp framtidens behov.

Det är lätt att konstatera de problem som finns, men det löser inte mycket i längden. Vi moderater vill därför agera, både för dagens äldreomsorg men också för att redan nu möta upp framtidens behov.

Ett förslag från oss moderater i Norsjö är att söka samarbete med Ung omsorg. Ung omsorg startade 2007 och finns idag i många kommuner landet över. Syftet med Ung omsorg är att minska den ofrivilliga ensamheten bland de äldre och skapa generationsöverskridande möten, men också att ge de äldre guldkant på tillvaron och inspirera ungdomarna till ett framtida arbete i vårdsektorn. 

Guldkanten kan bestå av till exempel samtal, spela musik, högläsning, fika med mera. Det har blivit väldigt uppskattat både av de äldre och ungdomarna själva i de kommuner där det finns och utvärderingar visar att intresset för att arbeta inom äldreomsorgen har ökat.

För att möta utmaningarna inom äldreomsorgen krävs det inte bara rekrytering av ny personal, utan också att resurserna används på rätt sätt. Det finns idag arbetsuppgifter som utförs av utbildad personal, men som med fördel skulle kunna göras av personer som inte har en vård- eller omsorgsutbildning.

Moderaterna lägger därför ett förslag om att omsorgsnära service ska införas inom äldreomsorgen i Norsjö. Den utbildade omsorgspersonalen ska få avlastning för att kunna fokusera på att jobba med just omvårdnaden. Personal utan omsorgsutbildning kan ansvara för arbetsuppgifter som är viktiga, men som inte kräver utbildning. Till exempel dukning, städning, tvätt, bäddning samt vissa administrativa uppgifter eller varutransporter. 

Omsorgsnära service gör att vårdpersonalen får använda sin kompetens fullt ut, samtidigt som det kan underlätta för människor som idag står utanför att komma in på arbetsmarknaden.

Det är med politisk ambition och nytänk som vi kan vända den negativa trenden. Ledord som Moderaterna bidrar med på Norsjös politiska karta.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa