Moderaterna vill stärka Skellefteås krisberedskap

Rysslands invasion av Ukraina har ökat fokuset på kommunernas krisberedskap.

Debatt 15 mars 2022 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Moderaterna vill att Skellefteå kommuns invånare ska känna sig trygga med den lokala förmågan att hantera kriser. 

Som en del av totalförsvaret ska kommunen värna civilbefolkningen, upprätthålla samhällsviktiga funktioner samt bidra till Försvarsmaktens förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Kommunen har i grunden en bra organisation för krishantering. Det finns dock områden som bör förbättras. Moderaterna identifierat ett antal områden som vi vill förstärka.

För att bidra till stärkt försvarsförmåga vill Moderaterna att kommunen ska underlätta för mer militär utbildningsverksamhet vid Tåme skjutfält. En utbyggd försvarsmakt kräver övningsfält såsom Tåme.

Skellefteå ska också bli bättre på att ta vara på kvinnor och män som gjort viktiga militära och/eller humanitära insatser för vårt land och vår omvärld. Vi vill att kommunen ska arbeta fram en lokal veteranstrategi. Vi vill se ett bättre omhändertagande och förmåner för våra veteraner.

Ökad självförsörjningsgrad av livsmedel stärker beredskapen. Vi vill se ett tydligt, siffersatt, mål för ökat inköp av svenska och närproducerade livsmedelsprodukter. Vi vill även att kommunen ska göra en plan för att hur beredskapslager ska kunna byggas upp. 

Genom att bevara och försvara de stabila energikällor – vattenkraft och kärnkraft – som finns i kommunkoncernen bidrar Skellefteå till att Sverige inte hamnar i djupare beroendeställning av utländsk energi. Därtill behöver det göras investeringar i reservkraft för kommunala kärnverksamheter.

Vi vill stärka räddningstjänstens personalrekrytering, bland annat genom bättre förutsättningar för deltidsbrandmän och bildandet av en ungdomsbrandkår. Vi vill även stärka ambulanssjukvården genom utökade resurser och mål för tillgängligheten.

Vid kriser behöver invånarna information. Idag saknas ”hesa Fredrik-tutor” för Viktigt Meddelande till Allmänheten på fler större orter. Det vill vi ändra på. Vi vill också att rutinerna för uppdatering av kommunens krisinformation på hemsidan förbättras, då det funnits brister.

När det gäller kommunens riktlinjer för internationella samarbeten vill vi dra en tydligare gräns mot länder som inte värnar demokrati och mänskliga rättigheter samt länder som hotar Sverige eller kränker våra territoriella gränser.

Moderaterna är partiet för trygghet och säkerhet. Med våra förslag stärks Skellefteås krisberedskap.

 

Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd i Skellefteå kommun

Ramona Dolan (M), vice gruppledare

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa