Vi vill ta bort dagens strandskydd i Västerbotten

Tonläget var högt från inte minst Centerpartiet om att strandskyddet skulle reformeras i och med januariavtalet. När förslagen nu ligger på bordet står det klart att – istället för större möjligheter till bebyggelse i attraktiva lägen i Västerbotten – föreslås omfattande begränsningar.


Kommuner ska kunna ansöka om att få strandskyddet hävt i områden där tillgången på obebyggd mark är god. Och där efterfrågan på mark för bebyggelse samtidigt är låg.

Kommuner ska kunna ansöka om att få strandskyddet hävt i områden där tillgången på obebyggd mark är god. Och där efterfrågan på mark för bebyggelse samtidigt är låg.

Foto:

Debatt2022-04-12 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En bärande del av januariavtalet var löftet om att reformera strandskyddet. Centerpartiet har släppt fram Socialdemokraterna till regeringsmakten flera gånger i tron om att det skulle infrias. 

I löftet angavs mål om att göra det enklare att bygga strandnära, skapa bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamheter. Men inget av det infriades.

Istället står det klart att kommuner bara ska kunna ansöka om att få strandskyddet hävt i områden där tillgången på obebyggd mark är god. Och där efterfrågan på mark för bebyggelse samtidigt är låg. 

Det vill säga på platser där intresset att bygga är lågt.

Till det förslaget har regeringen lagt ett förstärkt strandskydd där efterfrågan på mark för fritidshusbebyggelse är stor. Tidigare upphävda strandskydd ska även kunna återinföras.

Möjligheterna att utveckla områden i attraktiva lägen försämras alltså. Det är helt fel väg att gå.

Nu kommer vi göra allt vi kan föra att stoppa S, MP, C- förslaget. Sedan, i regeringsställning, vill vi reformera strandskyddet i grunden. En sådan reform ska bör utgå från följande:

• Avskaffa det generella strandskyddet och ge kommunerna möjlighet att själva peka ut sjöar och vattendrag där strandskydd ska gälla samt att häva strandskydd de tidigare beslutat om. Länsstyrelsernas överprövningsrätt i plan- och bygglagen bör avskaffas.

• Öka flexibiliteten i strandskyddet genom fler dispensskäl och större möjligheter till intresseavvägningar. Undantagen för areella näringar bör stärkas och även inkludera hästnäringen.

• Stärk egendomsskyddet genom att under vissa förutsättningar kompensera markägare för värdeminskning som strandskyddet kan medföra.

Moderaternas reformering av strandskyddet skulle möjliggöra att vi kan skapa attraktiva boendemiljöer i hela Västerbotten. Det vore en stor vinst för Västerbotten och för Sverige som helhet. 

Att genomföra en sådan förändring är vårt löfte när vi bildar regeringen efter valet.

John Widegren (M), landsbygdspolitisk talesperson

Edward Riedl, riksdagsledamot (M)

Elisabeth Björnsdotter-Rahm, riksdagsledamot (M)