Moderaterna vill se mer vård och mindre byråkrati

Det pågår mycket bra verksamhet i Region Västerbotten. Trots utmanande förutsättningar tar varje dag engagerade läkare, distriktsköterskor, tandläkare och annan vård- och tandvårdspersonal emot västerbottningar med sjukdomar, tandvärk och hälsoproblem.

”Vi har nåtts av en lång rad nödrop från vårdpersonal, inte minst från den norra länsdelen. Det har inkommit skrivelser från personalen på Skellefteå lasarett och SOS-rop från primärvården och hälsocentralerna i Skellefteområdet.”

”Vi har nåtts av en lång rad nödrop från vårdpersonal, inte minst från den norra länsdelen. Det har inkommit skrivelser från personalen på Skellefteå lasarett och SOS-rop från primärvården och hälsocentralerna i Skellefteområdet.”

Foto: Lars Eriksson

Debatt2023-08-16 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samtidigt som det pågår mycket bra verksamhet så dras regionen med en rad utmaningar och problem. Exempelvis har regionen under lång tid haft ekonomiska problem och det är tufft med kompetensförsörjningen. En konsekvens av detta är bristande tillgänglighet och långa vårdköer. Detta är problem som den S-ledda politiska majoriteten misslyckats att bemöta med en verkningsfull politik.

Vi har nåtts av en lång rad nödrop från vårdpersonal, inte minst från den norra länsdelen. Det har inkommit skrivelser från personalen på Skellefteå lasarett och SOS-rop från primärvården och hälsocentralerna i Skellefteområdet. Folktandvården i den norra länsdelen har inte möjlighet att ta emot patienter, inte ens barn. Inom barn- och ungdomspsykiatrin är vi Sverigeledande när det kommer till långa köer.

Det finns också en massiv revisionskritik mot en otillräcklig politisk ledningen och styrningen av regionen. Mycket av denna kritik har varit återkommande, år efter år. Detta är långt ifrån acceptabelt.

Läget är allvarligt och det krävs ett tydligt politiskt ansvarstagande. Det S-ledda politiska styret kan inte fortsätta att skylla ifrån sig och vänta på resurser från ovan. Ingen regering, oavsett politiska färg, skulle ha utrymme att fullt ut täcka upp för Region Västerbottens dåliga ekonomi.

Moderaterna har tillsammans med Alliansen lagt fram en rad förslag för att västerbottningarna ska få en mer tillgänglig vård och att regionens budget ska komma i balans. Det handlar om prioriteringar och kostnadsreduceringar för att regionens ska kunna leva upp kärnuppdraget. Moderaterna vill se mer vård och mindre byråkrati. Att den politiska majoriteten nu, sent omsider, tagit beslut om en minskad administration är välkommet. Vi befarar dock att åtgärden kommer för sent och är inte tillräckligt omfattande.

Att på allvar ta tag i regionens ekonomiska problem är centralt för att långsiktigt åstadkomma en mer tillgänglig hälso- och sjukvård, med bemannade vårdplatser och medarbetare som har tid till patienterna. Därför är moderater beredda att ta tuffa beslut för att minska onödig och dyr byråkrati och omfördela pengar till vårdens kärnverksamhet.

”Att på allvar ta tag i regionens ekonomiska problem är centralt för att långsiktigt åstadkomma en mer tillgänglig hälso- och sjukvård, med bemannade vårdplatser och medarbetare som har tid till patienterna.”
”Att på allvar ta tag i regionens ekonomiska problem är centralt för att långsiktigt åstadkomma en mer tillgänglig hälso- och sjukvård, med bemannade vårdplatser och medarbetare som har tid till patienterna.”