Moderaterna vill ha ett tryggare Skellefteå

Skellefteås invånare beskriver i olika undersökningar en ökad känsla av otrygghet, detta framför allt i utomhusmiljöer på kvällstid.

”Vi har sett att ökad otrygghet bland annat kopplad till Skellefteå centrum och runt kollektivtrafiken.”

”Vi har sett att ökad otrygghet bland annat kopplad till Skellefteå centrum och runt kollektivtrafiken.”

Foto: Lars Andersson

Debatt2024-03-22 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 Vid senaste ANDTS- (alkohol-, narkotika-, dopning-, tobak- och spel) undersökningen så svarade varannan tjej i årskurs två på gymnasiet att man känner sig otrygg i utomhusmiljöer så som gator och torg i Skellefteå på kvällstid. Även undersökningen Hälsa på lika visar att var tredje kvinna i Skellefteå avstått någon gång från att gå ut på grund av otrygghet. Skellefteå kommuns invånare måste känna friheten att kunna röra sig tryggt i våra utomhusmiljöer oavsett tid på dygnet.

Även de varningar som kommit från bland annat polisen att gängkriminaliteten börjar etablera sig i Skellefteå skapar en känsla av otrygghet hos många invånare. Det har kommit rapporter om rekryteringsförsök av unga Skelleftebor på platser som annars ser som trygga, bland annat i närhet av idrottsplatser.

Vi har sett att ökad otrygghet bland annat kopplad till Skellefteå centrum och runt kollektivtrafiken. Att det går så långt att man väljer att avstå vissa aktiviteter på grund av otrygghet är en kränkning på individens frihet. Denna utveckling verkar inte Skellefteås styrande socialdemokrater ta på allvar, därför lägger Moderaterna nu nya förslag inom dessa områden, som kompletterar de olika trygghetsförslag som vi redan driver sedan tidigare.

Vi vill införa flexibla nattstopp i kollektivtrafiken, vilket innebär att en resenär erbjuds möjligheten att på kvällar och nätter kliva av bussen på en trafiksäker plats, för både resenär och buss, mellan två ordinarie hållplatser. Syftet är att öka känslan av trygghet då man kan gå en kortare sträcka utomhus för att nå sitt slutgiltiga mål. Denna lösning finns idag redan i andra städer och har fallit väl ut.

Ett annat förslag är att införa Affärs- och medborgarplatsmodellen (AMP-modellen) som är en platsutvecklingsmodell som handlar om att skapa trevliga och trygga platser i det offentliga rummet. Grundtanken är att alla aktörer, både offentliga och privata, som finns i ett område går samman och tar ett gemensamt ansvar för området i fråga. AMP-modellen grundar sig i internationell och nationell forskning och fokuserar på flera aspekter runt en plats. Moderaterna vill att AMP-modellen inkluderas i arbetet för att bli årets stadskärna 2026 där Skellefteå kommun har gått samman med fastighetsägare, handeln och besöksnäringen.

Moderaterna vill se ett tryggare Skellefteå och vi kommer alltid att prioritera trygghetsfrågor för alla invånare.