Moderaterna ska göra minst 100 företagsbesök till 2026

För en tid sedan skrev 66 lokala företagare en debattartikel där man vill se nödvändig förändring gällande kommunens företagsklimat.

"Moderaternas mål är att Skellefteå ska ha ett av landets absolut bästa företagsklimat. Vårt näringspolitiska program har fyra strategiområden och åtgärder för att nå målet."

"Moderaternas mål är att Skellefteå ska ha ett av landets absolut bästa företagsklimat. Vårt näringspolitiska program har fyra strategiområden och åtgärder för att nå målet."

Foto: Wilhelm Sandelin Anton

Debatt2023-02-09 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De skriver: ”I Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommunernas företagsklimat ligger Skellefteå på plats 214 och tyvärr har trenden varit densamma i många år. Vår kommun ska kunna bättre än så”. Från Moderaternas sida håller vi med.

Det är proaktivt av dem att sträcka ut handen och bjuda in till samtal. Moderaterna tar emot den utsträckta handen och har som målsättning att göra 100 företagsbesök till 2026. Syftet är att öka insikterna om varandras vardag och få en förståelse för vilka processer som kan förbättras för att möta företagens olika behov.

Ansträngningar till samtal har gjorts tidigare. Utmaningen ligger i att ta samtal till konkret handling. I det läget har det ofta runnit ut i sanden.

Skellefteå befinner sig i en helt ny situation. En tillväxt som saknar motstycke i Sverige och Europa. Nu finns inte tid för prestige. Det är nu det händer. 
 
Ett gott företagsklimat är grunden för att företag ska vilja starta, etablera sig och utvecklas i kommunen. Ett näringslivsklimat som främjar tillväxten, ökar attraktionskraften för nyetableringar samt bidrar till att fler vågar starta och driva företag.

Företagen bidrar varje år med ca: 3,6 miljarder i skatteintäkter till kommunen. En ansenlig summa som sällan diskuteras offentligt.

Moderaterna i Skellefteå har tagit fram ett förslag på näringslivspolitiskt program för perioden 2023–2026 med namnet ”En politik för tillväxt”.

Skellefteå har gått från att vara en förvaltande kommun med låg tillväxt till att vara en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Detta ställer nya krav på kommunens sätt att tänka och agera. 

Moderaternas mål är att Skellefteå ska ha ett av landets absolut bästa företagsklimat. Vårt näringspolitiska program har fyra strategiområden och åtgärder för att nå målet. Det handlar om strategisk näringslivsutveckling, ett näringsliv i toppklass, en näringslivsenhet för tillväxt och inköp från näringslivet.

De fyra områdena utgör en helhet för att bättre ta vara på den tillväxtmöjlighet som vi nu står inför genom en avsevärd förbättring av näringslivsklimatet.

Som företagarna i debattartikeln skriver. Skellefteå kommun kan bättre. Det kan vi politiker också.