Skellefteålasarett behöver ett nytt ledarskap

Den tröttkörda politiska majoriteten i Region Västerbotten har tappat greppet om sjukvården i Skellefteå. Det är slutsatsen man kan dra av det upprop som över hundra läkare vid Skellefteå lasarett har undertecknat.

Debatt 22 mars 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I uppropet riktas allvarlig kritik mot den förda politiken, som Socialdemokraterna är ansvariga för. Vi kan tyvärr konstatera att läkargruppen inte är ensam om denna dräpande kritik mot hur det fungerar i vardagen, vi hör det från alla yrkesgrupper.

Läget i Skellefteås sjukvård är mycket allvarligt på flera nivåer. I den norra länsdelen saknas tre av fyra distriktsläkare på hälsocentralerna och läkaruppropet från lasarettet lyfter fram det ansträngda läget på sjukhuset. Det är hög arbetsbelastning, undermåliga lokaler och dålig arbetsmiljö.

Personal talar om kollaps och den förnyade, mycket tunga, kritiken visar att Socialdemokraterna håller på att styra sjukvården i Skellefteå mot ett haveri.

Moderaterna och Alliansen erbjuder ett politiskt alternativ. Vi vill rädda Skellefteås sjukvård från Socialdemokraternas vanstyre.

Genom att minska onödig och dyr byråkrati samt annan ej vårdnära verksamhet vill vi frigöra pengar som ska omfördelas till vårdens kärnverksamhet, där vi vill prioritera en köfri vård samt bättre villkor för vårdens medarbetare.

Vi vil göra satsningar på personal och vårdplatser för kortare vårdköer, förbättrad arbetsmiljö och uppvärdering nyckelkompetenser, bland annat genom lönesatsningar. Därtill vill vi investera i nya lokaler på lasarettet. Exempelvis behöver förlossningen/kvinnokliniken dugliga lokaler, så att det inte rinner ut bajsvatten ur toaletterna eller kryper upp blodmaskar ur avloppen.

Moderaterna vill stärka Skellefteå lasaretts lokala styrning genom att inrätta en platschef. Vi vill också ta fram tydliga mål och en profil för lasarettets utveckling samt göra en översyn av modellen med länskliniker, som på många sätt har flyttat beslutsmakt längre från de direkta vårdverksamheterna.

För att stärka rekryteringen av sjuksköterskor vill vi återskapa en platsförlagd sjuksköterskeutbildning i Skellefteå. Arbetet ska ske i samverkan mellan Skellefteå kommun och regionen samt med den utbildningsanordnare som är intresserad av att bidra till tillväxten i norra Västerbotten.

Regionen behöver ett nytt modernt ledarskap som stärker sjukvården i ett växande Skellefteå. Det ledarskapet finns hos Moderaterna och Alliansen.

 Andreas Löwenhöök (M), ledamot i regionfullmäktige, Region Västerbotten

 Elin Segerstedt Söderberg (M), ledamot i regionfullmäktige, Region Västerbotten


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa