Minst 5 000 nya bostäder 2025

Under hösten kommer den kommunala bostadsförsörjningsplanen att beslutas i kommunfullmäktige.

Skebos förmåga kommer inte att räcka till för den unika situation som Skellefteå befinner sig i.

Skebos förmåga kommer inte att räcka till för den unika situation som Skellefteå befinner sig i.

Foto: Anders Wiklund/TT

Debatt2020-10-02 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Byggtakten i Skellefteå kommer att öka.

Vi har redan i dag en hög takt i förhållande till vad som varit rådande de senaste åren.

Men nu ökar vi takten och ambitionen ytterligare. Vår ambition är minst 5 000 inflyttningsklara bostäder 2025.

Sedan det blev klart med batterifabriken Northvolts etablering ser vi ett starkt ökat intresse för att investera och etablera sig i vår kommun.

Det har de senaste åren skett ett aktivt arbete med att göra plan- och bygglovsprocesser effektiva, samt på olika sätt göra markanvisningarna mer tillämpliga för marknaden.

Men vi socialdemokrater menar att det inte räcker. Nu kommer vi från kommunen sida att dels agera med aktiviteter, men också tillsätta den kapacitet som krävs för att bygga de nya bostäderna.

Vi har en god och viktig dialog med byggaktörerna. Men vi behöver också utmana oss själva i att lämna gamla tankemönster för samhällsutvecklingen.

Den stabilt ökande produktionen av bostäder som skett de senaste åren är långt ifrån den markanta ökning som behövs.

Nya byggnader kommer växa upp genom förtätning. Det kommer innebära nya stadsdelar, men också att planer och byggnationer blir verklighet i våra orter utanför stadskärnan.

Till en början ligger prioriteringen på att tillgodose efterfrågan på hyresrätter. Men det långsiktiga målet är ett samhälle med varierade bostadsområden med hyresrätter, bostadsrätter och egna hem.

Den kunskap vi har kring valen att bo i eller flytta till vår kommun ska fortsatt finns kvar. Det är det som är vår identitet.

I den pågående samhällsomvandlingen kommer fortsatt ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet att finnas med som en naturlig del av utvecklingen.

Skellefteås allmännyttiga kommunala bostadsbolag Skebo har ett stort värde som kommunens verktyg för ett ökat bostadsbyggande.

De senaste åren har Skebo byggt fler bostäder än på många år och uppdraget är att fortsatt vara en drivande bostadsbyggare.

Men signalen till marknaden är att Skebos förmåga inte kommer att räcka till för den unika situation som vi befinner oss i.

Vi behöver fler aktörer som är med oss i den samhällsomvandling där fler bostäderna är absolut grundläggande för att klara av tillväxten.

Under hösten kommer den redan påbörjade kommunala bostadsförsörjningsplanen att beslutas i kommunfullmäktige. Där kommer den politiska ambitionen om minst 5 000 färdigställda bostäder 2025 att finnas med.