Minska sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa

Arbetet med att hantera de långsiktiga konsekvenserna och den psykiska ohälsan behöver inledas redan nu.

Debatt 10 maj 2020 14:41
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Just nu kraftsamlar sjukvården, näringslivet, politiken och civilsamhället för att stoppa spridningen av covid-19 och vårda de smittade.

Samtidigt vidtas åtgärder för att i största möjliga mån begränsa skadan på den svenska ekonomin.

Moderaterna har varit konstruktiva i samarbetet med regeringen. Men deras åtgärder har varit otillräckliga.

Man ska heller inte glömma att, oavsett hur effektiva åtgärder som sätts in, kommer covid-19 att påverka människoliv en lång tid framöver. Även efter det att smittspridningen ebbat ut.

I dag är varannan sjukskriven person sjukskriven på grund av psykisk ohälsa. Kvinnor i offentlig sektor är överrepresenterade i statistiken.

Lärdomar från 1990-talets kris pekar på att sjukfrånvaron, på grund av en allt sämre psykosocial arbetsmiljö i hårt belastade organisationer, kan komma att öka ännu mer till följd av en massarbetslöshet. Det kommer att betyda stora påfrestningar för många runt om i Sverige.

Enligt försäkringsbolaget Skandia uppgick kostnaderna för sjukskrivningarna förra året till 64 miljarder kronor.

Mer förebyggande arbete mot psykisk ohälsa skulle kunna frigöra löner till fler än 25 000 sjuksköterskor.

Det är av central betydelse att samhället står berett att stödja de människor som påverkas av virusets framfart.

Minst lika viktigt är det att åtgärder vidtas för att förebygga och tidigt reducera sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa. Vi moderater har därför bland annat föreslagit en förebyggandegaranti och att man ska skärpa arbetsgivarnas skyldighet att erbjuda förebyggande insatser mot psykisk ohälsa.

Moderaterna har också tidigare lyft behovet av en särskild rehabiliteringskedja för psykiatriska diagnoser. Det går inte att bedöma en persons möjlighet att arbeta på samma sätt vid ett brutet ben som vid psykisk ohälsa. Snabba insatser är avgörande för att man snabbare ska kunna komma tillbaka i arbete, och hur man återgår behöver tydligt anpassas efter den enskilda.

Det mest akuta är att stoppa viruset och motverka en alltför stor ekonomisk nedgång. Men vi får inte heller glömma bort att det finns en tid efter krisen.

Arbetet med att hantera de långsiktiga konsekvenserna och den psykiska ohälsan behöver inledas redan nu.

Ämnen du kan följa