Mindre kommuner måste kunna och våga satsa

Industriinvesteringarna är positiva. Men mitt i euforin måste vi ändå agera för att hela Norrland ska utvecklas, skriver Lennart Gustavsson (V), kommunstyrelsens ordförande i Malå.
Industriinvesteringarna är positiva. Men mitt i euforin måste vi ändå agera för att hela Norrland ska utvecklas, skriver Lennart Gustavsson (V), kommunstyrelsens ordförande i Malå.

Vi behöver fundera på hur våra naturresurser kan generera byggandet av långsiktigt hållbara samhällen.

Debatt 27 september 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Norrland hava vi ett Indien inom våra gränser – bara vi rätt förstå att utnyttja det.

Det konstaterade rikskanslern Axel Oxentstierna på 1600-talet.

Norrlands rikedomar av skog, vattenkraft och malm har spelat en avgörande roll för att bygga upp det moderna Sveriges rikedom. Men attityden har ofta haft spår av Oxenstiernas kolonialism. Rikedomarna har ofta hamnat hos andra längre söderut.

Nyindustrialiseringen i norr har sin bas i tillgången på billig el från vind- och vattenkraft. När den används för att för att ersätta fossila bränslen i stål och gruvindustrin blir klimatnyttan stor.

Med batteritillverkningen för bilar tas viktiga steg i klimatomvandlingen. Andra investeringar är mer tveksamma. Man kan fråga sig om det behövs en sänkt energiskatt för de globala techjättarna som bygger enorma serverhallar.

Är det verkligen denna typ av investeringar som behöver samhällets stöd?

Vi behöver fundera på hur våra naturresurser kan generera byggandet av långsiktigt hållbara samhällen i hela vårt land.

De nu pågående industriinvesteringarna i Norrland är väldigt positiva. Men mitt i euforin måste vi ändå agera för att hela Norrland ska utvecklas. Den oro som kan finnas i mindre inlandskommuner kan inte negligeras.

Vilka insatser kan göras?

Hur kan näringslivet i hela Norrland blomstra?

Kan befolkningsutvecklingen vända även i små norrländska inlandskommuner?

När jobben kommer måste mindre kommuner både kunna och våga satsa för att kunna växa. På nationell nivå måste man ta ett betydligt större ansvar för att helt nödvändiga investeringar i infrastruktur kan ske i de små landsbygdskommunerna.

Investeringarna i norr ger enorma möjligheter att utveckla hela landsändan. Men det kommer att krävas planering och investeringar för att det också leda till socialt hållbara samhällen.

Många kommuner som är rika på naturresurser är i sig fattiga och har hög kommunalskatt. Om de skulle få en stadig ström av intäkter från de värden som skapas av mineraler, vind- och vattenkraft skulle de ha råd att bygga ut samhällsservice och få fler invånare och färre långpendlare.

Det räcker inte med att ha lönsamma företag. Vi måste bygga livskraftiga samhällen.

Framtiden förr norra Sverige ser ljus ut. Men det krävs att vi bygger hållbara goda samhällen, inte bara jublar åt nya industriinvesteringar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa