MP presenterar alternativ till nuvarande energipolitik

Ett av partiets förslag är att det måste byggas mer vattenbaserad vindkraft i södra Sverige.
Ett av partiets förslag är att det måste byggas mer vattenbaserad vindkraft i södra Sverige.

Regeringen och SD vill ge mest elstöd till rika i söder och inget elstöd till någon i norr. Det är orättvist och ologiskt. Miljöpartiet föreslår istället åtgärder som minskar elkostnaderna i hela Sverige samtidigt som vi satsar på energieffektivisering och havsbaserad vindkraft.

Debatt 29 december 2022 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Norra Sverige har tagit ett stort ansvar för Sveriges förnybara elproduktion genom utbyggnaden av vatten- och vindkraft. Vatten- och vindkraften är fossilfria men har ett pris - något som älvarna, skogarna och renskötseln i norra Sverige fått betala. Därför prioriterar vi alltid energieffektivisering först för att inte exploatera mer än nödvändigt.

Sverige är uppdelat i elprisområden. Tanken med uppdelningen är att stimulera utbyggnad av energiproduktion där behovet är störst. Idag är elpriset ofta lägre norrut, till följd av satsningar på vatten och vind, medan elpriset är högre söderut, till följd av att energibehovet i övriga Europa stiger men också otillräckliga satsningar på förnybar energi i framför allt södra Sverige.

Regeringen och SD:s elstöd gör det nu tydligt hur de egentligen ser på norra Sverige - som en region som ska föda resten av landet utan att förvänta sig någonting tillbaka. För trots vårt bidrag till Sveriges förnybara elproduktion ska vi inte få en krona i elstöd. Rika i söder får däremot stöd om hundratusentals kronor.

Regeringen och SD:s elstöd är orättvist och ologiskt. Vi i Miljöpartiet föreslår istället åtgärder som på kort och lång sikt minskar elkostnaderna i hela Sverige, med fokus på de mest utsatta, samtidigt som vi gör nödvändiga satsningar på energieffektivisering och havsbaserad vindkraft. Miljöpartiet vill:

• Bredda elstödet till invånare och företag i hela Sverige

• Se särskilt elstöd till de mest utsatta

• Ge företag uppskov på skatten

• 80% statligt stöd för energieffektivisering

• Ersättning till kommuner med befintlig och ny vindkraft

• Bygg ut den havsbaserade vindkraften, framförallt i södra Sverige där behovet är störst

Det har gått två månader sedan regeringspartierna och SD leder landet. Det är inte mycket tid, men redan står det klart att det mesta som de högerkonservativa sa under valrörelsen inte är mer än tomma ord. 

“Det här är ingen miljöpartistisk budget”, sa finansminister Elisabeth Svantesson vid presentationen av regeringens och SD:s budget. Nej, regeringen och SD:s politik, inklusive deras elstöd, är allt annat än miljöpartistiskt. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa