De som bor nära en vindkraftsetablering ska ersättas

När Miljöpartiet gick in i regeringen 2014 var andelen elbilar som såldes inte ens en halv procent av nybilsförsäljningen. Nu utgör de nästan en tredjedel.

Debatt 25 augusti 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För åtta år sedan var tanken om fossilfritt stål ofta avfärdad. Nu är det verklighet. Dessa förändringar har inte skett på grund av slumpen, utan tack vare gröna politiska reformer.

Det visar att klimatomställningen kan gå snabbt om den politiska viljan finns. Men ska den vara möjlig behöver det finnas tillräckligt mycket förnybar el som kan ersätta fossila bränslen. 

Därför är det skrämmande att nära fyra femtedelar av alla nya vindkraftverk stoppades förra året. En bidragande orsak, till det är att vissa kommuner producerat el, men inte själva fått ta del av alla fördelarna. 

Lokal elproduktion stärker det egna näringslivet, skapar arbetstillfällen och sänker elpriserna. Men vissa kommuner producerar mer än de själva använder och det ska belönas.

Miljöpartiet vill att kommunerna ska belönas för deras arbete med att bidra till omställning och välfärd i hela landet. Vi vill att staten ska skjuta till 10 miljoner kronor för varje TWh, terawattimme, förnybar el som redan produceras inom kommungränserna.

Och 30 miljoner kronor för varje ny TWh el som tillkommer under detta decennium. Detta gäller inte bara för vindkraft, utan för alla förnybara produktionsformer. Det är viktigt eftersom flera prognoser pekar på att Sveriges elbehov kommer öka kraftigt.

Bara pengarna från vindkraftsproduktionen skulle göra stor skillnad. För Västerbottens län skulle det innebära att kommunerna får dela på 221 miljoner kronor varje år, varav 25 miljoner kronor är ersättning för den vindkraft som redan finns. 

Och 196 miljoner kronor för den vindkraft Energimyndigheten och Naturvårdsverket beräknat behöver byggas ut i länet.

Miljöpartiet vill också att de som bor nära en vindkraftsetablering ska ersättas. I dag kan de som äger marken kraftverken står på få betalt via arrendeavtal, men vi tycker också att de som bor i närheten av ny elproduktion ska få ersättning.

Det är viktigt att Sveriges elproduktion stärks. Men den ska byggas ut på ett sätt som gynnar kommunerna som säger ja till mer elproduktion och som stärker de lokalsamhällen som ligger närmast nya etableringar. 

Miljöpartiet är det parti som hårdast driver att mer av nyttan från ny elproduktion också ska stanna lokalt, där pengarna kan användas till att stärka välfärden.

Lorentz Tovatt, klimat- och energipolitisk talesperson och riksdagsledamot för Miljöpartiet

Elin Söderberg, riksdagskandidat för Miljöpartiet 


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Vindkraftsbyggare söker samarbete med lokala företag – här är några av branscherna det gäller: ”De värdefullaste kontakterna är de lokala”

Vindkraftsbyggare söker samarbete med lokala företag – här är några av branscherna det gäller: ”De värdefullaste kontakterna är de lokala”

Olov Abrahamsson: Det är dags för Ebba Busch att gräva ned stridsyxan • Det behövs en bred energiöverenskommelse

Framtidsfabriken
Profilbild
Visa fler
Ämnen du kan följa