Miljöpartiet är Sveriges mest Norrlandsvänliga parti

Det vi ser hända just nu är en grön industrirevolution som inte hade tagit fart utan Miljöpartiets politik.

Debatt 14 mars 2021 14:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Batterifabriken Northvolt i Skellefteå.

Fossilfritt stål och järn i Norrbotten.

Det är exempel på projekt och etableringar som kommer att bidra med tusentals jobb till norra Sverige.

Det vi ser hända just nu är en grön industrirevolution som inte hade tagit fart utan Miljöpartiets politik. Nu vill vi växla upp klimatomställningen ytterligare genom rejäla satsningar på grön infrastruktur här i norr.

Det är hög tid att färdigställa Norrbotniabanan.

Innovativa satsningar inom industri och näringsliv har under de senaste åren ploppat upp som svampar här i norra Sverige. Gemensamt för majoriteten av dem är att de på olika sätt bidrar till klimatomställningen.

HYBRIT-tekniken och H2 Green Steel i Norrbotten satsar på tillverkning av fossilfritt stål. Northvolt i Skellefteå planerar att förse marknaden med batterier som är nödvändiga för elektrifieringen. LKAB satsar vidare på produktion av fossilfritt järn.

Att satsningarna hamnat just här i norr är ingen tillfällighet. Förenklat kan det förklaras av den stora tillgången till billig grön el och två politiska satsningar: Industriklivet och Klimatklivet.

Med andra ord. Miljöpartistisk politik.

Nu är det dags att ta nästa steg. Inför förhandlingarna om den nationella planen för infrastrukturen prioriterar vi miljöpartister att färdigställa Norrbotniabanan.

När banan är färdigbyggd så halveras restiderna längst Norrlandskusten. Det blir lättare att hälsa på släkt och vänner och vi får tillgång till ett större utbud av jobb, utbildning, kultur och evenemang.

Norrbotniabanan fanns med i den nationella planen för infrastrukturen redan 2005. Men sträckan lades på hyllan av den dåvarande Alliansregeringen.

Om så inte varit fallet hade vi troligen redan i dag kunnat gå på tåget i Skellefteå och vara framme i Umeå dubbelt så snabbt. Nu blev det inte så. Desto viktigare att slutföra detta projekt en gång för alla.

Med Norrbotniabanan kommer vi, när coronapandemin är över, att kunna resa klimatsmart och smidigt. Men tågbanan är mycket viktigare än så. Särskilt för de gröna satsningar som växt fram här i norr.

För en välfungerande marknad behövs smidiga och effektiva godstransporter.

Norrbottniabanan beräknas minska transportkostnaderna med 30 procent och minska koldioxidutsläppen med 80 000 ton per år. Det motsvarar en minskning av växthusgasutsläppen från inrikestransporter i länet med ungefär 15 procent.

Men Miljöpartiet nöjer sig inte med det. Vi förstår att bra utveckling behöver en förståelse för helheten.

Det gäller också för järnvägsfrågan. Vi behöver ökad kapacitet och bättre underhåll i hela järnvägsnätet. Annars riskerar förbättringar på ett ställe att begränsas av flaskhalsar på andra. Vi behöver till exempel satsa på Inlandsbanan och Tvärbanan för att säkra flödet av gods från omlastningscentralen i Storuman.

Klimatsatsningarna inom industrin, samt förverkligandet av Norrbotniabanan och andra järnvägssatsningar, är två sidor av samma mynt: den gröna industriomställning som sker i Norr- och Västerbotten.

De globala trenderna är tydliga. Det svenska petroleum- och biodrivmedelsföretaget Preem har dragit tillbaka sin ansökan om att få bygga ut raffinaderiet i Lysekil för att i stället storsatsa på biobränslen.

Vattenfall ska lägga ned det nybyggda kolkraftverket utanför Hamburg.

I somras hotade den amerikanska fondjätten Blackrock att avsätta ordförandena i 55 bolag – däribland AB Volvo – för att de är för långsamma i omställningen till fossilfritt.

Med sådana trender handlar klimatpolitik inte bara om att bevara vårt klimat och våra ekosystem. Det handlar också om att bevara svenska jobb och företag.

Vi miljöpartister kommer att fortsätta med den politik som stödjer att norra Sverige tar täten i klimatomställningen.


Ämnen du kan följa