Miljarder skäl till att brott inte ska löna sig

Svenska företag har varje år direkta kostnader på över 40 miljarder kronor till följd av brottslighet, skriver bland andra Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv i Västerbotten.
Svenska företag har varje år direkta kostnader på över 40 miljarder kronor till följd av brottslighet, skriver bland andra Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv i Västerbotten.

I Västerbotten är det företag i Vilhelmina, Dorotea, Umeå och Malå som är mest utsatta.

Debatt 23 september 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Brott lönar sig inte, lyder ett gammalt ordspråk.

Det ligger mycket i detta. Brott ska inte löna sig. Ändå växer otryggheten och den organiserade kriminaliteten har bitit sig fast.

Det drabbar privatpersoner, företagare och hela bostadsområden. Kostnaderna är stora i såväl kronor och ören som i fråga om oro och rädsla hos företagare, medarbetare och kunder.

I rapporten ”Brottslighetens kostnader” framkommer att svenska företag varje år har direkta kostnader på över 40 miljarder kronor till följd av brottslighet. De totala kostnaderna överstiger sannolikt 100 miljarder.

I Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet framkommer att fler än vart femte företag uppger att de påverkas negativt. I Västerbotten är det företag i Vilhelmina, Dorotea, Umeå och Malå som är mest utsatta.

Undersökningen visar också på skillnader mellan olika branscher. För hela Sverige är det företag i de gröna näringarna som påverkas mest, följt av handeln och transportsektorn.

En sammanställning av de 7 000 svar som lämnades i fjolårets undersökning visade att det som flest företagare tar upp är stölder och inbrott. Detta är fullständigt oacceptabelt. Så får det inte gå till i en rättsstat.

Den omfattande brottslighet som drabbar företag behöver mötas med att alla relevanta delar av samhället bidrar med insatser. Polis och andra rättsvårdande myndigheter har ett stort ansvar i detta. Fler aktörer behöver agera tydligare för att minska brottsligheten mot företag. Kommun, region och länsstyrelse behöver ta ett steg fram.

Nyligen presenterades ett utredningsförslag ”Kommuner mot brott” (SOU 2021:49) som pekar ut områden där kommunerna kan agera. Förslagen går i rätt riktning – men det är någonting som saknas. Näringslivet nämns inte alls i de föreslagna lagtexterna.

Lokala företag har mycket kunskap om var och hur brott begås. De har kloka tankar om hur brott kan förebyggas och de kan vara en viktig part i det brottsförebyggande arbetet.

I det arbetet behöver kommunerna regelbundet genomföra ordentliga analyser av hur företag påverkas av brottslighet. En annan del är att kommunerna måste, tillsammans med polisen, bjuda in till särskilda företagardialoger om brottslighet och otrygghet.

Dessutom bör kommunerna ha en handlingsplan för det brottsförebyggande arbetet där också näringslivsaspekten är en integrerad del.

Detta vore viktiga steg på vägen mot ett tryggt samhälle där brott aldrig lönar sig.

Ämnen du kan följa