Mer ekomat i skolor och äldreomsorg

Kommuner som har en tydlig strategi för inköp av ekologisk mat tenderar att köpa mer svenska råvaror.

I Sverige serveras varje dag cirka tre miljoner måltider i vård, skola och äldreomsorg.

I Sverige serveras varje dag cirka tre miljoner måltider i vård, skola och äldreomsorg.

Foto: Fredrik Persson/TT

Debatt2020-10-30 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En ökad andel ekologiskt odlade livsmedel är nödvändigt för att möta de klimat- och miljöutmaningar som vi står inför.

Kommunpolitiker har stora möjligheter att bidra genom att ställa krav på ekologisk mat i förskolor, i skolor och i äldreomsorgen.

Kommuner som prioriterar ekologisk mat har medborgarna med sig. Två av tre svenskar vill att kommunerna ska ställa krav på ekologiska livsmedel i sina egna verksamheter, enligt en Sifo-undersökning som Krav beställt.

Bland anställda i offentlig sektor är andelen åtta av tio.

När svenska bönder producerar ekologiska livsmedel väljer de bort kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. I stället används naturlig gödsel och odlingsmetoder som minskar utsläppen av växthusgaser. Det ger en bördigare jord och ökad biologisk mångfald.

Regeringen har satt upp målet att 60 procent av all mat som serveras i offentlig sektor ska vara ekologisk senast 2030.

Men förra året vara bara 39 procent av den offentligt upphandlade maten ekologisk. I Västerbotten är andelen åtta procent. Så det är långt kvar till regeringens mål.

Variationen i landet är stor. De kommuner som ligger längst fram visar att målet är fullt uppnåeligt.

Lund, Malmö och Örebro ligger alla redan över 65 procent. Samtidigt ligger några kommuner fortfarande under tio, enligt en kartläggning av Ekomatcentrum.

Kommuner som har en tydlig strategi för inköp av ekologisk mat tenderar att köpa mer svenska råvaror. Det innebär minskade transporter och lägre utsläpp, samtidigt som det gynnar svensk livsmedelsproduktion.

Måltiderna i skolorna kan fylla en viktig funktion för att öka intresset för hållbara livsmedel och för att äta hälsosamt.

Ökad kunskap om sambandet mellan mat, hälsa, klimat och miljö kan ge mer kvalitetsmedvetna konsumenter, bättre matvanor och bidra till ett långsiktigt hållbart svenskt jordbruk.

I Sverige serveras varje dag cirka tre miljoner måltider i vård, skola och äldreomsorg. Det är viktigt att den maten är både hälsosam och producerad utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel.

Livsmedelsproduktionen spelar en avgörande roll för att lösa de globala utmaningar som klimatkrisen, minskad artrikedom och spridning av miljögifter utgör.

Svenska folket förväntar sig att politikerna tar sitt ansvar. Det är dags för kommunerna att ställa högre krav på ekologisk mat i förskolor, i skolor och i äldreomsorgen.