Med mer forskning kan pengar sparas och liv räddas

Utöver att påverka den enskildes livssituation innebär sjukdomen stora samhällskostnader.

Debatt 13 juni 2021 14:01
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Minst 725 personer i Västerbotten har diagnosen multipel skleros (MS), enligt svenska MS-registret.

Tack vare medicinsk forskning och utveckling har diagnostiken förbättrats och personer med multipel skleros har fått effektivare behandlingar. Men mer forskning krävs.

Med ökade investeringar i forskning kan vi stärka medborgarnas hälsa, spara pengar och rädda liv.

Omkring 22 000 personer i Sverige har diagnosen multipel skleros, som är en livslång sjukdom. Vid multipel skleros angriper immunförsvaret den egna nervvävnaden, vilket för några kan leda till svår funktionspåverkan.

Sjukdomen debuterar oftast mellan 20 och 40 år och kan till exempel börja med att du ser sämre eller får förändrad känsel i en arm eller i ett ben. Andra vanliga symptom är svårigheter att gå och hålla balansen, trötthet och minnesstörningar.

Utöver att påverka den enskildes livssituation innebär sjukdomen stora samhällskostnader. För MS-patienter i arbetsför ålder i Sverige beräknas kostnaden till nära fyra miljarder kronor årligen, varav nedsatt arbetsförmåga står för 75 procent.

Samtidigt finns det hopp tack vare forskningen. Det går inte att bli helt återställd, men sedan 20 år finns medicinsk behandling som bromsar sjukdomsförloppet och lindrar konsekvenserna.

Det har förbättrat sjukdomsprognosen för de med nydebuterad multipel skleros avsevärt, vilket även sänkt samhällets kostnader.

En studie av kostnaderna för multipel skleros mellan 2006 och 2012 visar att de minskade med cirka 22 000 kronor per patient och år i samband med införandet av nya MS-mediciner. Det berodde främst på en lägre sjukfrånvaro.

Tack vare medicinsk forskning kan vi utveckla nya metoder och behandlingar som förbättrar och räddar liv. Men för varje krona som används till sjukvård i dag investerar staten parallellt bara två öre i medicinsk forskning och utveckling.

Vi anser att investeringsnivån bör öka till att motsvara fyra öre.

En färsk Sifo-undersökning visar att vårt förslag stöds av 78 procent av invånarna i Västerbotten. 39 procent anser även att medicinsk forskning och utveckling är en av de viktigaste frågorna för regeringen att prioritera i en kommande statsbudget.

Vi uppmanar regeringen att i höstens budgetproposition öka investeringarna i medicinsk forskning och utveckling.

Det skulle stärka medborgarnas hälsa, spara pengar och rädda liv.

Ämnen du kan följa