Med fler kvinnliga företagare blir vi alla rikare

"För att fler företag ska finnas, växa och verka i land och stad, och stärka hela vårt samhälle, behöver vi fler kvinnor som driver företag."
"För att fler företag ska finnas, växa och verka i land och stad, och stärka hela vårt samhälle, behöver vi fler kvinnor som driver företag."

Knappt 26 procent av Sveriges företagare är kvinnor. Det gör att Sverige placerar sig i bottenligan bland EU-länderna vad beträffar andelen företag med en kvinna som ägare. Det är underkänt för ett land med höga ambitioner kring jämställdhet och med uttalade jämställdhetsmål.

Debatt 28 mars 2023 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Utan företagare blir vårt land fattigare. Fyra av fem jobb skapas i mindre företag. Våra företagare och företag är avgörande för det svenska samhällets tillväxt och välmående, för Sveriges attraktionskraft när det gäller innovationer och investeringar och för en konkurrenskraftig arbetsmarknad. För att fler företag ska finnas, växa och verka i land och stad, och stärka hela vårt samhälle, behöver vi fler kvinnor som driver företag.

Att driva företag är krävande, kostar mycket tid och ger för de allra flesta ingen förmögenhet – men det ska gå att leva ett bra liv. Det behövs ett starkare skyddsnät för företagare och en säkerhet att kunna leva ett liv som man kan som anställd – det ska gå att vara föräldraledig med en ersättning som faktiskt motsvarar vad en tjänar, att vara sjukskriven och få exempelvis ett bostadslån med en rättvis värdering av ens inkomst.

Vi ser också att majoriteten av allt offentligt företagsstöd går till företag som ägs och drivs av män. Att mer offentligt stöd i högre utsträckning tilldelas män kan verka logiskt eftersom det finns fler män än kvinnor som driver företag, men utlysningar och finansieringserbjudanden är i huvudsak utformade för mansdominerade branscher och fördelas därefter. Dessutom beviljas ansökningar av företag som drivs av män oftare än om det drivs av kvinnor. Det är inte jämställt.

Det behövs bättre villkor och möjligheter för kvinnor att driva företag. Det vinner hela samhället på.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa