Läkare frågar sig hur makthavare värderar kvinnovården

Det är numera välkänt att vi på Kvinnokliniken i Skellefteå inte längre har några fasta vårdplatser till våra gynekologiska patienter.

Läkarna på kvinnokliniken är trötta på hur deras verksamhet behandlas.

Läkarna på kvinnokliniken är trötta på hur deras verksamhet behandlas.

Foto: Jenny Petersson

Debatt2022-11-14 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sedan vi förlorade vårdplatserplatserna har vi upprepat uppmärksammat sjukvårdsledningen på vilka allvarliga och potentiellt farliga konsekvenser detta medför, utan att få gehör och utan att man på allvar har försökt komma fram till en lösning. 

En sådan lösning behöver involvera andra kliniker i Skellefteå och det ligger därför utanför vår egen verksamhetschefs beslutsmandat. 

Vi förstår att vårdplatsläget på Skellefteå lasarett är mycket ansträngt och att andra kliniker inte heller har tillräckligt med vårdplatser för att till fullo utföra sina uppdrag. Vi vill dock betona att ingen annan klinik som förväntas bedriva slutenvård förfogar över NOLL egna vårdplatser och att ingen annan klinik behöver ställa in ALLA sina slutenvårdsoperationer på obestämd tid. 

Vi har länge efterlyst en öppen diskussion och en tydlig prioritering avseende hur vårdplatserna i Skellefteå behöver disponeras. Ingen med mandat har dock velat ta jobbiga beslut, det har helt klart varit enklare att bara låta saker och ting förbli som de är. 

När vi eller reportrar frågat Anna-Lena Danielsson, Magnus Hedström och Brita Winsa har de slingrat sig och lämnat otydliga svar. Nyligen stod det i Norran att områdeschef Magnus Hedström tycker att vi inte kan ha ”öronmärkta platser mer till kvinnokliniken. Det är ett ansträngt läge och det är det medicinska behovet som styr.” Det han säger är att kvinnosjukvården inte är prioriterat. Vilka öronmärkta platser han pratar om är oklart, vi har aldrig haft sådana!

Vi som jobbar inom kvinnosjukvård vill precis som andra specialiteter ge våra patienter den vård som de behöver. Vi kan inte sitta tysta och se på hur patienter med godartade (d.v.s. som inte innefattar cancer) gynekologiska åkommor prioriteras lägst, trots att dessa också kan innebära ett stort lidande.

Vi kräver att de som är ansvariga för sjukvården i Region Västerbotten, områdeschefer, sjukvårdsdirektör, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd, tydligt tar ställning för eller emot kvinnosjukvård i regionen. 

Om ni tycker att kvinnosjukvård ska bedrivas på samma villkor som annan vård då måste ni skapa förutsättningar för att så kan ske. Om ni däremot tycker att kvinnosjukvård ska prioriteras ner i jämförelse med annan vård, då ska ni förklara detta för medborgarna.

I den komplexa verksamhet som bedrivs tycker personalen på golvet att tydliga diriktiv är av stor vikt.
I den komplexa verksamhet som bedrivs tycker personalen på golvet att tydliga diriktiv är av stor vikt.