Med bredband kan landsbygden utvecklas

Det går att arbeta och leva utanför storstadsområdena. En förutsättning är tillgång till fiberbredband.
Det går att arbeta och leva utanför storstadsområdena. En förutsättning är tillgång till fiberbredband.

Bristande tillgång till bredband hotar glesbygdsföretag och tillväxt.

Debatt 19 november 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Coronapandemin har drabbat oss hårt.

Men den har även visat att det går att arbeta och leva utanför storstadsområdena. En förutsättning är dock tillgång till fiberbredband.

Vi som representerar länsavdelningarna i Norrland i Hela Sverige ska Leva känner stor oro över att bredbandsutbyggnaden på landsbygden inte görs i den omfattning som krävs för att vi ska kunna hänga med på bredbandståget.

Hela Sverige ska leva i Norrland stöder det pågående bredbandsuppropet. Där listas fem viktiga landsbygdsområden som är beroende av stabila och snabba bredbandsuppkopplingar:

- Gröna näringarna

De gröna näringarna står inför en stor digitaliseringsomställning. För att kunna nyttja de digitala lösningarna behövs en framtidssäker uppkoppling samt tillgång till mobiltäckning med hög överföringskapacitet.

- Offentlig sektor

Den offentliga sektorn står inför många utmaningar. Med hjälp av digitala tjänster och verktyg kommer allt ifrån tillståndshantering till viss vård att kunna lösas digitalt.

- Kulturutbud och civilsamhälle

Utan tillgång till en anslutning med tillräckligt hög kapacitet kommer delar av Sveriges invånare inte att kunna ta del av varken samhällsinformation, kulturutbud eller medier i samma utsträckning som andra invånare.

- Företagande på landsbygden

Bristande tillgång till bredband hotar glesbygdsföretag och tillväxt. Utan tillgång till bredband med tillräckligt hög kapacitet riskerar företag utanför tätorterna att inte kunna nyttja vare sig dagens eller framtidens digitala tjänster.

- Fiber en förutsättning för god mobiltäckning och framtidens 5G

Framtidens 5G-antenner kräver fiber för att kunna leverera mobiltäckning med hög kapacitet. Utan en fiberanslutning sänks mobilmasternas kapacitet drastiskt.

Så här löser vi utbyggnaden av fiberbredband på landsbygden:

- Ytterligare stödmedel,. Det behövs 22 miljarder kronor om vi ska nå fullt utbyggt bredband till 2025.

- Rättvist regelverk vid utdelning av stödmedel.

- Enklare tillståndsgivning.

- Likvärdig uppkoppling på landsbygd som i tätort.

- Regelverk som möjliggör effektiv utbyggnad.

Ämnen du kan följa