Mäns våld mot kvinnor måste bekämpas

Västerbotten ligger före andra regioner inom många områden, till exempel i arbetet med att stärka jämställdheten.

Debatt 29 november 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kvinnor utsätts varje dag för våld.

Siffrorna är inte okända. Varje år mördas eller misshandlas 15 kvinnor till döds av sin partner.

En misshandel anmäls i genomsnitt var tjugonde minut. Var tionde barn ser sin pappa slå sin mamma.

Till detta kommer allt som inte anmäls, alla hot, alla trakasserier, att bli kontrollerad ekonomiskt och socialt i vardagen.

Att leva eller ha levt med våld påverkar individen hela livet. Förutom de direkta skadorna av våldet påverkas hälsan för lång tid framöver med ökad sjuklighet, högre dödlighet i sjukdom och andra hälsoproblem.

Region Västerbotten är Sveriges enda rödgröna region. Mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga.

Västerbotten ligger före andra regioner inom många områden, till exempel i arbetet med att stärka jämställdheten – vilket är en viktig pusselbit för att minska det dödliga våldet.

2015 startade Region Västerbotten ett expertråd för våld i nära relationer, som nu benämns ”Lokal arbetsgrupp”. Det är den enda i sitt slag i hela landet. Region Västerbotten är dessutom den enda region som har valt att ha ett regionråd med särskilt ansvar för jämställdhet och jämlikhet.

En viktig signal om att dessa frågor är prioriterade.

Regionen har undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR) – vilket konkret innebär en jämställdhetsplan och att systematiskt arbeta för att inom vården tidigt upptäcka och förebygga våld som orsak till olika typer av symtom och besvär.

Utbildning om våld i nära relationer ingår i Region Västerbotten hbtq-diplomering – i den obligatoriska utbildningen för AT-läkarna, i introduktion för nyanställda inom psykiatrin samt i de halvdagar om jämställdhet och jämlikhet som ges i programmen för morgondagens chefer och ledare.

I maj 2021 fattade hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om att förstärka arbetet med att rutinmässigt ställa frågor om våldsutsatthet och att utöka utbildningsinsatserna.

I budgeten för 2022 finns dessutom ett uppdrag om att i samarbete med inlandskommunerna arbeta fram förslag på bildandet av Centrum mot våld i södra Lappland.

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är det yttersta uttrycket för frånvaron av jämställdhet.

Det är resultatet av en maktordning där kvinnors rätt och frihet inte är en självklarhet och där underordningen som sin yttersta konsekvens leder till våld och mord.

Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är en av de viktigaste feministiska frågorna. En fråga där regionen ska göra skillnad.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa