Många olika avgifter för hjälpmedel

Hjälpmedel kan till exempel vara en liten tång eller en stor elrullstol. Region Västerbotten tar ut avgifter för en rad hjälpmedel.

– "Hundratals hjälpmedel, för stort och smått, underlättar vardagen för människor med alla möjliga typer av funktionsnedsättningar och ohälsa", skriver företrädare för Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet. 

Personerna på bilden har ingenting med debattartikeln att göra.

– "Hundratals hjälpmedel, för stort och smått, underlättar vardagen för människor med alla möjliga typer av funktionsnedsättningar och ohälsa", skriver företrädare för Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet. Personerna på bilden har ingenting med debattartikeln att göra.

Foto: Marcus Ericsson/TT

Debatt2022-09-13 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regionen tar ut en avgift för utprovning och anpassning av hjälpmedel på 200 kronor för vuxna. Exempel på avgifter för hjälpmedel i Västerbotten är elrullstol 500kronor per år, andningsutrustning CPAP/BIPAP 500 kronor per år.

Femhundra per år låter kanske inte så mycket. Men, ganska ofta behöver en person många olika hjälpmedel. Mycket sällan har vi en stark privatekonomi, eftersom vi ofta inte kommer in på arbetsmarknaden. 

Hundratals hjälpmedel, för stort och smått, underlättar vardagen för människor med alla möjliga typer av funktionsnedsättningar och ohälsa. 

Stödstrumpor för den med dålig blodcirkulation eller en griptång för den som har svårt att böja eller sträcka sig. En förlängning till vattenkranens handtag eller en specialsits till toan. En avancerad 150 kilos elrullstol för den som varken kan gå eller rulla en manuell rullstol. 

De flesta behöver inte sådana hjälpmedel för vardagen, men de allra flesta kommer en dag att bli äldre. Med åldern kommer ofta nedsatt rörelseförmåga och sämre balans. 

Troligen kommer en majoritet av Sveriges befolkning behöva hjälpmedel, åtminstone under ålderdomen. Du som läser detta kan vara en av dem. 

Dessutom: En viktig princip ruckas när avgifter tas ut för hjälpmedel. Vår rätt att leva och fungera som alla andra. Att vår vardag ska flyta på och att vi ska kunna delta aktivt i samhället. 

Vi trodde vi hade kommit förbi den tid då vår rörelsefrihet var beroende av föräldrar, syskon eller andra närstående.
Men numera betraktas vi alltmer som en börda, som en kostnad för regionen. 

Våra rättigheter kan bara tillvaratas lite lagom, om det inte är för dyrt. Vi får inte begära för mycket. Om det synsättet håller i sig i politiken, kommer troligen fler och högre avgifter. Hur långt tänker ni styrande ta avgifterna för hjälpmedel i Region Västerbotten?

Synen på oss med funktionsnedsättning har gått från rättighetstänkande till ett kostnadstänkande. Men våra rättigheter kan inte kompromissas bort. 

När ni har börjat nagga på våra rättigheter, är det bara en tidsfråga innan andra grupper i samhället får sina rättigheter naggade. Därför: Återställ våra rättigheter! Börja med att avskaffa avgifter på hjälpmedel.
 

Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet 

Åsa Strahlemo, förbundsordförande DHR  
Viggo Pedersen, ordförande DHR Skellefteå och ledamot DHR Västerbotten