Målet en högklassig regionalpolitik

Digitaliseringen minskar avstånden. Då behövs inget Stockholmskontor, inga Granddagar eller fysiska lokaler i Almedalen.

Brukligt är att Västerbotten intar Grand Hôtel i Stockholm under tre veckor. För erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan.

Brukligt är att Västerbotten intar Grand Hôtel i Stockholm under tre veckor. För erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan.

Foto: Jonas Ekströmer/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-10-04 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För liberaler är värnandet om människans makt över sin egen situation och möjlighet att skapa en framtid avgörande.

Vi vill skapa förutsättningar för dem som vill bo, arbeta och driva företag på landsbygden eller i mindre tätorter att kunna göra det.

Målet med en högklassig regionalpolitik är att öka regionens attraktivitet och skapa hållbar tillväxt. Här krävs samarbete med regionens kommuner och ett stabilt och långsiktigt arbete över partigränserna.

Vi Liberaler värnar folkbildningen. Det är självklart att rörelsedrivna och regiondrivna folkhögskolor ska ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar.

Västerbotten är stort med långa avstånd. Vi liberaler vill att du ska kunna bo och verka där du vill. För att uppnå detta måste vi möjliggöra arbetspendling med en kollektivtrafik som har hög tillgänglighet och når hela länet.

Den ökade digitaliseringen minskar avstånden. Den utvecklingen och de nya mötesformerna ger oss möjligheter till att marknadsföra Västerbotten i hela världen.

Då behövs inget Stockholmskontor som Region Västerbotten delfinansierar, inga Granddagar eller fysiska lokaler i Almedalen. Dessa har helt spelat ut sin roll. Det finns andra effektivare sätt att marknadsföra vår region.

Stora satsningar görs just nu i norra Sverige. Detta kräver bättre infrastruktur.

Vi vill se att Norrbotniabanan blir klar. Våra järnvägar måste bli anpassade till dagens krav med eldrivna och effektiva transporter av både gods och människor. Det gäller både Inlandsbanan och tvärbanorna.

Det är heller inte heller rimligt att vägarna i vårt län, i stället för att rustas upp, får sänkt hastighetsgräns, vilket sker i många fall.

Vi liberaler vill bygga ett attraktivt och effektivt Västerbotten. För att komma i gång föreslår vi:

- Avsluta finansieringen av Stockholmskontoret när projekttiden går ut

- Avsluta deltagandet på Granddagarna när projekttiden går ut

- Permanenta digital medverkan i Almedalen för Region Västerbottens deltagare

- Elektrifiera tvärbanan till Storuman

- Rusta upp Inlandsbanan och inför vätgasdrift av tågen

- Länka samman kollektivtrafiken över länsgränser och kommungränser.