Bakom varje siffra i statistiken finns en människa

Hade vi ett samhälle som var fritt från fördomar, oförståelse och fysiska hinder, då skulle den Internationella Funktionshinderdagen inte behövas. Verkligheten ser annorlunda ut.

Debatt 7 december 2022 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Personer med funktionsnedsättning står i högre grad utanför arbetsmarknaden än befolkningen i övrigt trots de åtgärder som finns för att underlätta deras situation. Det visar otaliga rapporter och studier. Med funktionsnedsättning menas att man har en fysisk, medicinsk, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Bakom varje arbetslöshetssiffra i statistiken finns en människa med sin historia, det är lätt att glömma bort. För varje person med funktionsnedsättning finns det ett antal närstående som också på ett eller annat sätt påverkas.

För att inte förnärma en person med funktionsnedsättning och för rädslan att göra eller säga något opassande kan en del människor dra sig undan. Gör inte det, våga fråga istället. Ibland är vi rädda för något som är annorlunda men kunskap slår ofta hål på våra fördomar.

I Skellefteå har kommunen under många år samarbetat med ideella lokala funktionsrättsföreningar. Mycket av de förbättringar inom tillgänglighet som är gjort i kommunen har vi gräsrötterna att tacka för. Även politiker och tjänstemän ska ha ett tack som bjuder in till invånardialoger och vill höra vad vi har att säga. Det funktionshinderspolitiska programmet "Ett Skellefteå för alla" där verkligen alla i kommunen räknas. Men långt ifrån alla politiker i kommunen känner till manifestet, det jobbar vi för att sprida kunskap om.

Internationella Funktionshinderdagen gav i år en extra guldkant i tillvaron. Skellefteå kommun har den 25/11 tagit hem det fina förstapriset för tillgänglig stad år 2023. År 2020 fick vi tredjepriset, en stor del av prispengarna gick då till funktionsrättsföreningarna och satsningen på att sprida kunskap kring digitaliseringen, det har hjälpt många att bli mer självständiga.

Fritidsaktiviteter åt alla, med Fritids och Kulturbanken som öppnar i närtid, öppnar också möjligheter till bättre hälsa.

Hoppet spirar att vi nästa år kommer lite närmare en jämlikhet, mindre stigmatisering och mer inkludering. Om man fick önska, skulle barnen som är i behov av individuella anpassningar få det i skolan, för att vända trenden att personer med funktionsnedsättning i större grad blir arbetslösa.

Årets Internationella funktionshinderdag valde vi att fylla med mycket glädje och gemenskap. Att vara olika och ta vara på varandras olikheter skapar nya möjligheter och utveckling. Vi blir rikare på mångfald och ett Skellefteå för alla, där vi vill vara en del av denna mångfald.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa