Målet är att göra livet mer rättvist

Det är viktigt att göra nödvändiga strukturella förändringar. Men samtidigt lösa de problem som finns här och nu.

Regnbågsfamiljer är en växande grupp i samhället.

Regnbågsfamiljer är en växande grupp i samhället.

Foto: Jessica Gow/TT

Debatt2020-06-07 14:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För en tid sedan firades Regnbågsfamiljernas dag i Sverige.

Den internationella motsvarigheten International Family Equality Day har sedan 2010 firat mångfalden i familjebildningar.

Vi ser hur fler och fler regnbågsfamiljer bildas. De är en växande grupp i samhället.

Familjebildning för hbtq-personer sker inte längre bara genom att homosexuella män och kvinnor gemensamt skaffar barn. Nu finns fler möjligheter att bilda familj.

Kvinnor får hjälp med insemination, män och par vänder sig utomlands för att genomgå surrogatprocesser och adoptioner. Det gemensamma är att barnlängtan skapar nya vägar till att bilda fler regnbågsfamiljer.

Vi ser hur det växer fram initiativ för att finna fler sociala sammanhang där familjer som delar samma erfarenheter kan mötas. Det startas allt fler lösningar inom barnomsorgen där acceptansen för regnbågsfamiljer är en självklarhet.

Hur är det då i generellt i Sverige med familjepolitiken för regnbågsfamiljer?

Speglar system, lagar och regler verkligheten eller försätter vi familjer i situationer där framförallt barnen kan mötas av en diskriminering – eller än värre möta en laglös verklighet.

Inom Öppna Moderater har vi satt upp ett mål; att komma vidare med vår familjepolitik inför valet 2022.

Det finns flera områden vi behöver ta stora steg inom. Både på kort och på lång sikt.

Det är viktigt att göra nödvändiga strukturella förändringar. Men samtidigt lösa de problem som finns här och nu.

Frågor som vi bland annat kommer att belysa är köns- och antalsneutrala lagar. Ett barn borde kunna ha fler vårdnadshavare än två och könet på dessa bör absolut inte spela någon roll från lagens sida.

Den fria rörligheten inom EU måste försvaras. Barn ska inte behöva adopteras av en fastställd vårdnadshavare i ett annat land bara för att familjen består av ett samkönat par.

Ett annat exempel är att föräldrapresumtion borde vara könsneutralt – vilket det inte är i dag.

Vi behöver se på ersättningssystem för vårdnadshavare och öppna för möjlighet att spegla dagens regnbågsfamiljer och framtidens familjekonstellationer.

Det behövs också göras förändringar i lagen för att säkra den juridiska situationen för barn och familjer som bildas genom surrogatarrangemang. Detta oavsett om vi i Sverige kommer att tillåta altruistiskt surrogatvärdskap eller inte.

Det var ett axplock av vad vi arbetar med för tillfället. Vi tror och hoppas att vi kommer att ha flera områden där vi finner politisk enighet med såväl vårt eget moderparti Moderaterna såsom andra hbtq-förbund och deras partier.

Öppna Moderater ser fram emot att presentera viktiga och nödvändiga förslag när vårt politikutvecklingsarbete är klart.

Målet är att göra livet för regnbågsfamiljer mer rättvist och jämställt i ett samhälle där alla familjer är lika mycket värda.