Målet är att de tidsbegränsade anställningarna halveras

Färre timanställningar och ökad personalkontinuitet bidrar till ett starkare skydd för Sveriges äldre.

Debatt 25 april 2021 10:40
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alldeles för många har dött inom äldreomsorgen under coronakrisen. Människor har ryckts bort från sina nära och kära.

Enligt coronakommissionen beror de höga dödstalen bland annat på strukturella brister inom äldreomsorgen.

Eftersom den socialdemokratiskt ledda regeringen inte tagit sitt ansvar vände vi vänsterpartister oss till Kristdemokraterna och Moderaterna. Tillsammans föreslår vi en mångmiljardsatsning på äldreomsorgen.

För att skydda de äldre måste de som jobbar inom äldreomsorgen få bättre arbetsvillkor.

Coronakommissionen pekar på att den höga andelen timanställningar och tidsbegränsade tjänster är ett stort problem. Det leder till att den äldre får träffa många olika personer. Det blir svårt att lära av varandra.

Detta skapar också en ekonomisk press på personalen att gå till jobbet, trots symtom, eftersom många timanställda inte får någon sjukpenning.

I Sveriges kommuner har var femte anställd inom äldreomsorgen en timanställning. Situationen i Norrbottens kommuner varierar. Några kommuner är lite bättre än genomsnittet i riket medan andra är mycket sämre.

Oroande är att andelen timanställda har ökat i flera av Norrbottens kommuner de senaste åren. Generellt gäller att situationen är sämre i den privat drivna äldreomsorgen än i den kommunala.

Fler som jobbar inom äldreomsorgen måste få trygga anställningar. Vänsterpartiet har kommit överens med Kristdemokraterna och Moderaterna om att avsätta två miljarder kronor per år till fler trygga anställningar under perioden 2021 till 2023.

Vår långsiktiga ambition är att andelen tidsbegränsade anställningar halveras, huvudsakligen genom att skapa fasta anställningar på heltid. Färre timanställningar och ökad personalkontinuitet bidrar till ett starkare skydd för Sveriges äldre.

Vår mångmiljardsatsning leder också till fler läkare och sjuksköterskor i äldreomsorgen och ser till att fler äldre snabbare får tillgång till anpassade boenden.

Mer behöver göras. Men vårt förslag är en kraftfull början. Det är sammantaget mer än 12 miljarder kronor som ska bidra till att skydda Sveriges äldre.

Ämnen du kan följa