Malås kommunalråd om företagande och regionens framtid

Ett samhälle formas och byggs av företagsamma människor! En del blir entreprenörer och driver företag men vi behöver företagsamma människor i samhällets alla sektorer. Västerbottens län har goda förutsättningar att utveckla företagandet.

Malås kommunalråd Lennart Gustavsson (V) skriver om regional politik: "Det som fungerar hos oss, fungerar överallt"

Malås kommunalråd Lennart Gustavsson (V) skriver om regional politik: "Det som fungerar hos oss, fungerar överallt"

Foto: Lennart Enkvist

Debatt2023-01-18 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De satsningar som nu sker i länet ger oss nya möjligheter att skapa hållbar tillväxt. Västerbotten är rikt på naturresurser som kan brukas och återbrukas, men inte förbrukas. Vårt län kan vara föregångare när det gäller att ha ett företagande som är klimatsmart och långsiktigt hållbart. För att hela vårt län ska utvecklas och växa behövs en medveten politik i regionen som har förmåga att se till hela länet.

I länet finns absoluta fördelar i form av bland annat förnybara energikällor, jord- och skogstillgångar, mineral och andra naturresurser. Tillsammans med regionens forskning och befolkningens kunskaper, innebär det goda möjligheter att gå före i omställningen mot ett miljömässigt hållbart samhälle och därmed skapa framtida konkurrenskraft. Samverkan mellan staten, regionen, kommunerna och andra aktörer behövs för att aktivt bygga en struktur för stärkt företagande. Ett tydligt regionalt politiskt ledarskap behövs. 

Företagsutveckling bygger på närvaro av bland annat finansiärer och offentliga aktörer. Bankernas och vissa myndigheters flykt från landsbygden, innebär att det blir svårare att utveckla företagande. Nya lösningar måste till för att säkerställa att företag kan utvecklas i hela landet

Företagande kräver olika former av infrastruktur. Allt från utbyggnad av järnväg, via bredband till det finmaskiga vägnätet. Den regionala nivån har ett avgörande ansvar för att resurser fördelas på ett sätt som gynnar företagande i hela vårt län.

Västerbotten kan bygga flera kompetenscentrum, testbäddar och andra plattformar, med fokus på hållbara smarta lösningar som bidrar till utveckling och företagsamhet. 

Ur ett Malåperspektiv finns det några saker som är viktiga att peka på: 
• att resurser för regionalt utvecklingsarbete ska finnas i hela länet.  
• att regionen bidrar med resurser och kompetens till kommunernas arbete med företagsutveckling.  
• att de tunga vägtransporterna i högre omfattning bidrar till investeringar och underhåll i det finmaskiga vägnätet. 
• att regionen ansvarar för en sammanhållen strategi för kompetensförsörjning.  
• att regionen i samverkan med relevanta aktörer utvecklar kompetenscentra, testbäddar och andra plattformar. (Det som fungerar hos oss, fungerar överallt).