M vill se fler villatomter och en flyttlots i kommunen

"Problemet med att kommunen har för få byggklara villatomter att erbjuda är ingen ny situation. Efterfrågan på tomter har länge varit hög, vilket Moderaterna har påtalat flertalet gånger."
"Problemet med att kommunen har för få byggklara villatomter att erbjuda är ingen ny situation. Efterfrågan på tomter har länge varit hög, vilket Moderaterna har påtalat flertalet gånger."

Mäklarsamfundet granskar i sin rapport ”Den stora bostadsutmaningen – Vad står på spel om bostadsbehovet i norra Norrland inte möts?” om Skellefteå, Luleå och Boden kommer att kunna erbjuda de bostäder som krävs för att inflyttningarna till de stora industrietableringarna ska bli lyckade.

Debatt 26 april 2023 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Rapporten visar att det inte finns tillräckliga förslag för att tillgodose inflyttarnas bostadsbehov. Detta trots att planerna med omfattande nyproduktionsprojekt är ambitiösa. Problemet enligt rapporten är att fokuset i Skellefteå är för ensidigt på nyproduktion av flerbostadshus, trots att det inte möter behovet hos den arbetskraft man vill locka till kommunen. En arbetskraft som ofta består av människor som önskar bo i egen villa.

Problemet med att kommunen har för få byggklara villatomter att erbjuda är ingen ny situation. Efterfrågan på tomter har länge varit hög, vilket Moderaterna har påtalat flertalet gånger. Trots återkommande förslag på åtgärder från vår sida prioriteras inte frågan av den styrande majoriteten.

I dagsläget finns det inga bokningsbara tomter kring Skellefteå stad, och de elva som tillkommer i maj räcker inte på långa vägar. Får vi inte till fler tomter för egna hem så kommer vi inte att kunna växa i den takt som krävs för att möta arbetsmarknadens behov av arbetskraft.  

Moderaterna fortsätter därför att agera för fler villatomter, samtidigt som vi lägger ytterligare ett förslag kring ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Flyttkedjor är nämligen en annan viktig aspekt för en växande kommun.  

Flyttkedjorna och rörligheten måste bli bättre för att få ut fler småhus på bostadsmarknaden. Konkret handlar det om att fler äldre ska kunna ta initiativet att flytta från sina villor, så att nya barnfamiljer ska ha möjligheten att flytta in. Därför föreslår Moderaterna att kommunen inför en flyttlots till hjälp för äldre som vill flytta.

För äldre som bor i villa och saknar möjlighet till hjälp från anhöriga krävs det ofta handgripligt stöd. Kommunala flyttlotsar kan vara en åtgärd som förverkligar drömmen om att flytta. Flyttlotsen blir någon som äldre kan vända sig till för att få råd och stöd vid flytt. Ett förslag som både Mäklarsamfundet, SPF, SKPF och Villaägarna lyft. Flyttlots är något skulle kunna vara till stor nytta i den expansiva fas som Skellefteå befinner sig i.

Med våra förslag tar Moderaterna täten för ett växande Skellefteå där flyttkedjor blir något naturligt och där drömmarna om att bygga egen villa tillåts bli verklighet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa