M tog fram krisstöd när regeringen hade jullov

När ministrarna tog jullov stannade Moderaterna kvar i riksdagen för att arbeta fram nya krisstöd, skriver bland andra Edward Riedl (M).
När ministrarna tog jullov stannade Moderaterna kvar i riksdagen för att arbeta fram nya krisstöd, skriver bland andra Edward Riedl (M).

Genom hela coronakrisen har Moderaterna tagit fram och drivit igenom krisstöd för att rädda jobb.

Debatt 26 januari 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I stället för lägst arbetslöshet i EU – som regeringen utlovade – är Sverige bland de EU-länder som har högst arbetslöshet.

Och ministrarna tycks närmast likgiltiga inför hur många som förlorar jobbet i coronakrisen.

Sverige hade redan innan coronapandemin en sämre utveckling på arbetsmarknaden än andra länder.

Från det att Stefan Löfven (S) blev statsminister, fram till coronakrisens början, utvecklades arbetslösheten, sysselsättningsgraden och jobbtillväxten sämre än i något annat EU-land i förhållande till befolkningen.

Sverige har från 2014 till 2020 gått från plats 12 till plats 24 i EU när det gäller låg arbetslöshet.

Utgångsläget var alltså inte bra när Sverige gick in i pandemin. Och det senaste året har våra grannländer, trots mer omfattande nedstängningar, lyckats bättre än Sverige när det gäller att rädda jobb och hålla nere arbetslösheten i krisen.

I Sverige slår både ungdomsarbetslöshet och antalet långtidsarbetslösa nya rekord. Det är fler arbetslösa nu än vad det har varit på 23 år.

Genom hela coronakrisen har Moderaterna tagit fram och drivit igenom krisstöd för att rädda jobb.

Regeringen har många gånger behövt gå oss i oppositionen till mötes. Men de har försenat processer och gjort stöden så krångliga och snäva att många som behövt dem inte kunnat ta del av dem.

Pengar som avsatts har inte betalats ut. Viket lett till högre arbetslöshet.

Det tog nio månader innan de enskilda näringsidkarna kunde söka ekonomiskt stöd. Hade inte Moderaterna samlat riksdagen i juni hade det inte blivit något stöd alls. Regeringens senfärdighet är provocerande.

Efter initiativ från Moderaterna gjordes omställnings- och omsättningsstöden om, kravet på omsättningstapp sänktes så att de nu kan nå fler företag och därmed rädda fler jobb.

Nu senast såg vi till att dessa företag kan få täckning för 90 proecent av sina fasta kostnader. Det är bra.

Men för många är det redan för sent. Exempelvis väntar restauranganställda fortfarande på att deras arbetsplats ska få stöd i ett läge där krogarna nästan fått näringsförbud i och med att hårdare restriktioner införts.

När finansminister Magdalena Andersson (S) tog jullov stannade Moderaterna kvar i riksdagen och arbetade fram nya förslag för att rädda jobb i coronakrisen. Nu finns de på plats.

Och vi inser vikten av att fortsätta driva regeringen framför oss.

Annars kommer Sverige snart ha högst arbetslöshet i EU i stället för lägst.

Ämnen du kan följa