M stärker äldreomsorgen med utvecklat äldreomsorgslyft

Den som har jobbat ett helt arbetsliv förtjänar att få behålla mer av sin inkomst och att få möta en god äldreomsorg. Äldre och äldreomsorgen är och måste vara en prioriterad fråga.

”Det är viktigt för att säkra kompetensen. Det innebär att Skellefteå kommun får 14 000 000 kronor och Norsjö kommun 900 000 kronor om året, som går rakt till att stärka kompetensen. Det gör skillnad.”

”Det är viktigt för att säkra kompetensen. Det innebär att Skellefteå kommun får 14 000 000 kronor och Norsjö kommun 900 000 kronor om året, som går rakt till att stärka kompetensen. Det gör skillnad.”

Foto: GA-arkiv

Debatt2024-03-11 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På nationell nivå har vi levererat stärkt jobbskatteavdrag för äldre, sänkt skatt på pension och kompensation till 57-orna, för att det ska löna sig att arbeta och att ha arbetat.

Vi stärker också välfärden. En av äldreomsorgens största utmaningar är kompetensbristen. Vi arbetar med att öka språkkompetensen, vi ska stärka kommunernas tillgång till läkarkompetens och vi utvecklar en ny och uppdaterad demensstrategi.

Vi har dessutom förlängt och utvecklat Äldreomsorgslyftet, som ger personalen i äldreomsorgen möjligheten att utbilda sig på arbetstid. Det är viktigt för att säkra kompetensen. Det innebär att Skellefteå kommun får 14 000 000 kronor och Norsjö kommun 900 000 kronor om året, som går rakt till att stärka kompetensen. Det gör skillnad.

Äldreomsorgslyftet vet vi ger effekt. Redan de tre första åren var det nästan 50 000 anställda som tog del av bidraget för att kompetensutvecklas. Nära 13 000 påbörjade en utbildning till undersköterska tack vare satsningen.

Därför har den moderatledda regeringen nu gått vidare med ett utvecklat Äldreomsorgslyft. Vi har identifierat fyra områden där vi kan göra ännu mer skillnad.

  • Undersköterska är nu en skyddad yrkestitel, samtidigt finns det personal som arbetat länge inom äldreomsorgen och har den kompetens som behövs, men som saknar formell utbildning. Validering är en väg för att bevisa deras kunskaper, utan att de behöver utbilda sig i något de redan kan.
  • Satsningen kan också användas till språkutveckling i svenska. Att medarbetare kan svenska är grundläggande för äldres trygghet, men också för att arbetsplatsen ska fungera.
  • Äldreomsorgslyftet ska omfatta utbildningar i de nationella minoritetsspråken. Där finns det ett särskilt ansvar att tillhandahålla omsorg, men det råder stora brister inom äldreomsorgen i alla minoritetsspråk.
  • Det råder brist på teckenspråkskompetens. Det är därför det fjärde området som Äldreomsorgslyftet nu utvidgas med, till utbildningar i svenskt teckenspråk.

I svåra ekonomiska tider är det viktigt att prioritera. För Moderaternas del är valet enkelt. Vi ökar statsbidragen för att stötta kommunerna i att upprätthålla och stärka välfärdens kärna. Steg för steg vänder vi de senaste årens utveckling och stärker Sverige, Skellefteå och Norsjö.