M prioriterar skola och omsorg framför äventyrsbad

I prioriteringen mellan att stärka välfärdens kärna och en kommunal investering i ett äventyrsbad är Moderaternas uppfattning klar, vi prioriterar välfärden.

”Vi är även öppna för att ge en privat aktör möjligheten tar över hela eller delar av Eddahallens drift, förutsatt att den aktören bygger och driver en äventyrsdel.”

”Vi är även öppna för att ge en privat aktör möjligheten tar över hela eller delar av Eddahallens drift, förutsatt att den aktören bygger och driver en äventyrsdel.”

Foto: Norran

Debatt2024-04-22 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi sätter satsningar på en skola för kunskap och en värdig omsorg för Skellefteås äldre framför att stoppa in skattepengar i äventyrsdel på Eddahallens badhus.

Frågan om att bygga en äventyrsdel på Eddahallen har varit en återkommande politisk fråga som nu har aktualiserats igen. En utredning är klar och förslaget är att kommunen ska bygga ut Eddahallen med en äventyrsdel till en beräknad kostnad av 110 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar.

Att bygga badhus är mycket kostsamt och svårberäknat, vilket vi i Skellefteå har lokala exempel på. Tittar man exempelvis på renoveringen av Örjanshallens badhus, så blev renoveringskostnaderna 150 procent dyrare än ursprungsbudgeten. Även vid en omvärldsbevakning kan man se att byggen av badhus ofta tenderar att bli dyrare än beräknat. Ta bara badhuset som byggs i Kiruna som kommer att kosta över 1 miljard kronor.

Kommunens investeringsbudget är hårt ansträngd i den samhällsomvandling som Skellefteå befinner sig i. Att i detta läge pressa in en kommunal investering i en äventyrsdel på Eddahallen är i sig en märklig prioritering. Moderaterna anser vidare att skattebetalarnas pengar ska finansiera kommunens kärnverksamhet, och äventyrsbad är inte en kommunal kärnverksamhet. När både skolan och omsorgens ekonomi blöder, och exempelvis skolans personal hotas av uppsägningar, är det inte bara oansvarigt att lägga pengar på ett äventyrsbad, det är rent ut sagt galet.

För att ändå förhålla oss till önskemålen om ett äventyrsbad i Skellefteå vill Moderaterna utreda formerna för en äventyrsdel i privat regi. Vi är även öppna för att ge en privat aktör möjligheten tar över hela eller delar av Eddahallens drift, förutsatt att den aktören bygger och driver en äventyrsdel. Det finns många olika lösningar som Skellefteå kan inspireras av. Det finns nämligen många andra kommuner såsom exempelvis Jönköping, Kalmar och Linköping som är på väg eller har överlåtit byggande och drift av badhus till privata aktörer. Vid övergången till privat drift av Eddahallens bad ska kommunen självklart säkerställa fortsatta möjligheter till simundervisning och föreningslivets behov tillmötesgås, vilket vi anser är det kommunala ansvaret på ett badhus.

Moderaternas grundinställning är klar, vi prioriterar välfärdens kärna – skolan och omsorgen – framför kommunala investeringar i äventyrsbad.