M-initiativ skapar möjlighet för fler regnbågsfamiljer

Tack vare moderat politik kan fler barn hamna hos kärleksfulla par.

Samkönade par har sedan 2003 haft rätten att utredas för adoption. Men adoptionen har i stort sett varit obefintligt.

Samkönade par har sedan 2003 haft rätten att utredas för adoption. Men adoptionen har i stort sett varit obefintligt.

Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix/TT

Debatt2020-05-11 16:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För en tid sedan beslutade riksdagens socialutskott att gå vidare med ett utskottsinitiativ från Moderaterna.

Lex lilla hjärtat baseras på förslag från den statliga utredningen om tvångsvård.

Bakgrunden till initiativet är den treårig flicka som hittades död efter att ha tvingats lämna sitt trygga familjehem för att återförenas med sina biologiska föräldrar.

Vi har också beslutat att barnkonventionen ska vara svensk lag, vilket ger en extra vikt i att ta upp diskussionen kring barnens rätt i tvångsvårdsärenden.

Det är första gången på flera decennier som vi förändrar en lag för att stärka barns rättigheter. Det kommer inte att lösa alla problem, men det är en bit på vägen.

Moderaterna har också motionerat i riksdagen om att vi bör förenkla inhemsk adoption och att fler ”otryggbarn” ska ges möjlighet till en trygg uppväxt genom adoption.

Utskottsinitiativet fick stöd från alla partier i riksdagen utom Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Regeringen kommer i stället att jobba fram ett eget förslag till lagstiftning.

Med tanke på att socialutskottet gett besked att arbetet med lex lilla hjärtat ska ske under våren så kan man hoppas på att det snart blir verklig lagstiftning.

Vi inom Öppna Moderater uppskattar det arbete som moderata ledamöter i socialutskottet gjort.

Sverige har vid ett flertal tillfällen kritiserats för att man hellre tar föräldrarnas perspektiv än barnens. Nu kan det förändras.

Samkönade par har sedan 2003 haft rätten att utredas för adoption. På grund av att det varit ytterst få länder som lämnat barn till samkönade par, och att inhemsk adoption i stort sett varit obefintligt, är det ytterst få par som fått möjlighet att ta hand om ett barn.

Öppna Moderater har sedan länge påpekat att möjligheten till fler adoptioner inom Sverige bör ses över – med barnens bästa för ögonen.

Tack vare moderat politik och ett starkt engagemang från Camilla Waltersson Grönvall ser vi nu till att fler barn kan hamna hos kärleksfulla par.

Det öppnar också upp för möjligheten till att fler regnbågsfamiljer blir verklighet, allt med barnens bästa i fokus.