M erbjuder Centerpartiet ett omfattande landsbygdspaket

En moderatledd regering kommer att ge Polismyndigheten i uppdrag att öka polistätheten i Norrlands inland.

Debatt 30 juni 2021 15:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förutsättningarna för att bo och verka i hela landet måste förbättras. Sverige ska hålla ihop.

Om Centerpartiet är berett att släppa fram en moderatledd regering kommer en sådan så fort det är möjligt att genomföra ett omfattande landsbygdspaket, som innehåller allt från viktiga infrastruktursatsningar till fler poliser i Norrlands inland.

Den första delen av tre i detta landsbygdspaket handlar om att den offentliga servicen måste hålla hög kvalitet, oavsett var i Sverige du bor. Vi kan inte acceptera att de tjänster som stat, region och kommun erbjuder håller lägre kvalitet på landsbygden.

Vi föreslår därför en ökad återbäring till kommuner och regioner för vind- och vattenkraftverk. På så sätt kan en större del av pengarna stanna där energin produceras. En moderatledd regering kommer också att ge Polismyndigheten i uppdrag att öka polistätheten i Norrlands inland och i andra delar av landet där avståndet till polisstationer är för långt och antalet poliser för lågt.

Den andra delen handlar om satsningar på infrastruktur. En infrastruktur av hög kvalitet är viktig för jobb och tillväxt i alla delar av landet. Men det är särskilt viktigt i de delar av Sverige där avstånden är stora.

Det behövs därför särskilda satsningar på att förbättra infrastrukturen i de delar av Sverige där befolkningstätheten är lägre. Moderaterna föreslår därför ett renoveringsstöd så att bensinmackarna på lands- och glesbygden kan räddas, samt ökade medel till vägunderhåll och till de regionala flygplatserna.

Därtill kommer vi att sätta spaden i backen för den av statsminister Stefan Löfven (S) utlovade Norrbotniabanan, som trots invigning ännu inte börjat byggas.

Den tredje och sista delen i landsbygdspaketet handlar om att skapa rimligare villkor för att bo och leva i hela Sverige. Landsbygden behöver färre regler och ett starkare skydd för äganderätten.

Vi vill därför avskaffa det generella strandskyddet och i stället införa möjligheten att på kommunal nivå utfärda ett lokalt strandskydd där kommunen finner det påkallat.

Moderaterna vill också stärka äganderätten för landets skogsägare genom att inte öka andelen skog som är tagen ur produktion, samt säkerställa att skogsbruk inte likställs med miljöfarlig verksamhet.

Därtill vill vi underlätta för jakt och jägare genom att inrätta den Viltmyndighet, som ska ta över jakt- och viltvårdsfrågorna från Naturvårdsverket, och utreda möjligheten att flytta vapenlicensärenden från polisen. Dessutom vill vi säkra ripjakten också i framtiden.

Detta är Moderaternas löften till Centerpartiet om de släpper fram en borgerlig regering ledd av Ulf Kristersson.

Vi försöker därmed dyrka upp det låsta läget i svensk politik – och hoppas att fler partier sätter sakfrågorna främst.

Sverige behöver en ny regering som har kraft att ta tag i landets allvarliga problem.

Ämnen du kan följa