M arbetar för ett mer HBTQ-vänligt Skellefteå

I år firar Skellefteå Pride tioårsjubileum. 2014 hölls den första Prideparaden och har sedan dess varit ett återkommande inslag i kalla februari.

"Tiden har gått sedan 2011 och vi kan konstatera att det är Moderaterna i Skellefteå som gått i bräschen för att uppmärksamma och förbättra HBTQ-personers situation i lokalsamhället.”

"Tiden har gått sedan 2011 och vi kan konstatera att det är Moderaterna i Skellefteå som gått i bräschen för att uppmärksamma och förbättra HBTQ-personers situation i lokalsamhället.”

Foto: Norran

Debatt2024-02-16 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Går vi tillbaka, inte allt för långt i tiden, har även debattklimatet kring HBTQ-frågor varit rätt kylslaget inom Skelleftepolitiken. Moderaterna riktade 2011 kritik mot att det inte fanns någon lokal debatt på området och presenterade fyra motioner för att förbättra situationen för HBTQ-personer. Motionerna handlade om att testa kommunens HBTQ-kunskaper, granska skolan samt att HBTQ-certifiera kommunen och dåvarande landstinget. Vid den tiden var Moderaterna unika i den lokala politiken som lyfte den typen av frågor. De styrande Socialdemokraterna röstade också ned förslaget om att HBTQ-certifiera kommunens verksamheter.

Åtta år efter Moderaterna, 2019, la Socialdemokraterna en egen motion om HBTQ-certifiering. Bättre sent än aldrig. Samtidigt kan vi påminna oss om att vid samma fullmäktige som den motionen behandlades så röstade den S-ledda majoriteten ner Alliansens förslag om att erbjuda skyddat boende för män som utsätts för våld i nära relation. Studier visar att HBTQ-personers utsatthet för våld i nära relationer följer samma mönster som våld i heterosexuella relationer. Skillnaden är att som HBTQ-person kan steget att söka stöd vara svårare på grund av risken att bemötas med fördomar eller diskrimineras. Därför är det viktigt att en kommun erbjuder alla som utsätts för våld i nära relation, oavsett kön, skyddat boende. 

Trygghetsfrågorna genomsyrar Moderaternas politik. En fråga vi drivit vid flera tillfällen är att slopa stödet till studieförbund som inte agerar i demokratisk anda. Skattepengar ska inte gå till studieförbund som Ibn Rushd, som hetsar mot HBTQ-personer. Det är en viktig markör för vad som är och inte är acceptabelt i vårt svenska samhälle.

Genom åren har Moderaterna även drivit frågor som att kartlägga kompetensbehovet inom HBTQ-området i kommunen, lika rätt till assisterad befruktning inom Region Västerbotten (lika avgifter för homosexuella som för heterosexuella par) och att regionen ska ge stöd till HBTQ-personer som utsätts för våld, hot och hederskulturella övergrepp. För att nämna ett axplock.

Tiden har gått sedan 2011 och vi kan konstatera att det är Moderaterna i Skellefteå som gått i bräschen för att uppmärksamma och förbättra HBTQ-personers situation i lokalsamhället. Öppna Moderater har också låtit Skelleftemoderaterna inspirera moderata förtroendevalda i andra delar av landet.

Men arbetet med HBTQ-frågor slutar inte här. Moderaterna kommer att fortsätta kämpa för människors rätt att älska den de vill och för ett mer öppet samhälle för alla.