Lyssna på folkviljan – säg nej till kärnvapen i Sverige

Vårt ansvar som läkare är att bota, lindra samt förebygga sjukdom och skada. Risken med kärnvapen i Sverige är att vi blir ett mål för kärnvapen. Det kan vi inte acceptera.

”Nato är ingen överstatlig organisation vars beslut trumfar beslut fattade av Sveriges riksdag. Det är fortfarande våra demokratiskt valda representanter som kan och ska fatta beslut i enlighet med folkviljan.”

”Nato är ingen överstatlig organisation vars beslut trumfar beslut fattade av Sveriges riksdag. Det är fortfarande våra demokratiskt valda representanter som kan och ska fatta beslut i enlighet med folkviljan.”

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2024-03-20 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svenska folket håller med oss. En opinionsundersökning av Novus på uppdrag av Svenska Läkare mot Kärnvapen visar att en klar majoritet (66 procent) av svenskarna är emot placering av kärnvapen i Sverige och att det bör skrivas en policy som utesluter detta.
Alla övriga länder i Norden har skrivna förbehåll mot kärnvapen i fredstid, Finland går längre med lagstiftning mot kärnvapen som gäller i både freds- och krigstid. Vi riskerar att bli det enda nordiska landet som saknar skrivna förbehåll mot kärnvapen och därmed i värsta fall att få in kärnvapen i vårt land. Det vi säkert vet är att vi i så fall också blir ett primärt mål för kärnvapen.

Kärnvapen är inte ett försvarsvapen, utan ett medel för urskillningslös massförstörelse som man varken kan försvara sig med eller mot.
Om endast ett taktiskt kärnvapen på 100 kiloton detonerade över Stockholm skulle det innebära cirka 90 000 döda och en kvarts miljon skadade. Används kärnvapen står sjukvården maktlös. Inget land har eller kan bygga upp en beredskap att ta hand om offren efter ett kärnvapenanfall.

Nato är ingen överstatlig organisation vars beslut trumfar beslut fattade av Sveriges riksdag. Det är fortfarande våra demokratiskt valda representanter som kan och ska fatta beslut i enlighet med folkviljan, som det heter i grundlagen: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Folket vill att riksdagen ska fatta beslut som gör att kärnvapen inte kan placeras i vårt land. Detta är förväntningen på våra folkvalda.

Argumentet att ”Sveriges inställning är välkänd och ingen kräver att vi ska tillåta kärnvapen” räcker inte. Det ger inte den garanti som svenska folket vill ha, vilket exemplet Belgien visar. Det belgiska parlamentet ville ha ett förbud mot stationering av kärnvapen inskrivet i lagen, men artikeln ströks då utrikesministern försäkrade att regeringen aldrig skulle tillåta utplacering av kärnvapen i Belgien. Det låter likt de argument vi hör idag från svenska företrädare. Mindre än ett år senare fanns amerikanska kärnvapen utplacerade i Belgien. Sextio år senare finns de kvar. Italienarna är i en liknande situation, 74 procent vill bli av med de amerikanska kärnvapnen. Förgäves.

Svenska folket säger nej till kärnvapen på svenskt territorium. Kan vi lita på att ni i enlighet med folkviljan kommer agera för att placering av kärnvapen i Sverige är utesluten?