Lyft jordbrukets betydelse för Västerbotten

Jordbruket har en viktig roll för en levande landsbygd, skriver Åsa Ågren Wikström (M), vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten.
Jordbruket har en viktig roll för en levande landsbygd, skriver Åsa Ågren Wikström (M), vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten.

I Västerbotten finns det goda förutsättningar att producera mer livsmedel än vad som görs i dag.

Debatt 13 december 2020 14:32
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Mat som är producerad i Sverige är klimatsmart.

Svensk mjölk- och köttproduktion har betydligt lägre klimatpåverkan än andra länders.

I Västerbotten finns det goda förutsättningar att producera mer livsmedel än vad som görs i dag.

Jordbruket har en viktig roll för en levande landsbygd.

I samband med att regionfullmäktige i Region Västerbotten antog en ny Regional utvecklingsstrategi (RUS 2020–2030) ville Moderaterna och övriga partier i den borgerliga alliansen lyfta fram jordbrukets betydelse för länets utveckling.

Tyvärr röstade de styrande – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet – nej till vårt förslag.

Det är olyckligt. En ökad livsmedelsproduktion – oavsett om det är mjölkproduktion eller köttproduktion – skulle kunna skapa många nya jobb i Västerbotten.

Betande djur håller landskapen öppna. Det är viktigt för den biologiska mångfalden.

Lokalt kan kommuner och regioner vid upphandling av livsmedel införa tydligare krav i överensstämmelse med svenska regler för djurskydd och miljökrav, och därmed möjliggöra mer lokalproducerad mat.

Det är inte svenskt jordbruk som är hotet mot jordens klimat. Jämfört med världssnittet har svensk mjölkproduktion 44 procent lägre utsläpp och utsläppen från svensk köttproduktion är 25 procent lägre än genomsnittet i EU.

Stå upp för våra svenska bönder, och var stolta över deras arbete.

Ämnen du kan följa