Lös kompetensförsörjningen lokalt

Det är långt fler lediga jobb än det finns arbetslösa i länet och bristen på kompetens ger tydliga konsekvenser för både företag, kommuner och för vården. Region Västerbotten måste ta det regionala ledarskapet för att skapa en attraktiv region från fjäll till kust och visa framfötterna i utbildningsfrågan.

”Regeringen sätter käppar i hjulet med höjda försörjningskrav och den inflationsdrabbade byggbranschen försenar bostadsbyggandet. Kompetensbehoven växer sig stadigt större.”

”Regeringen sätter käppar i hjulet med höjda försörjningskrav och den inflationsdrabbade byggbranschen försenar bostadsbyggandet. Kompetensbehoven växer sig stadigt större.”

Foto: Yvonne Rönngren

Debatt2023-12-08 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Lösningen på kompetensförsörjningen börjar lokalt, där lokala förutsättningar möts av människor, arbetsgivare och lärosäten som förstår behoven i lokalsamhället. Gymnasieskolor, lärcentrum och universitet i samverkan, så bygger vi hållbar kompetensförsörjning. Därför anser Centerpartiet att regionfullmäktige ska ge regionstyrelsen i uppdrag att verka för fler decentraliserade utbildningar i nuvarande och prognostiserade bristyrken.

Region Västerbotten behöver vara delaktiga i dialog med flera lärosäten för att öka möjligheterna för Västerbottens invånare att utbilda sig där de bor. Ta tillvara på de tre befintliga universiteten i Västerbotten: Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet samtidigt som man knyter nya akademiska kontakter. I det pågående arbetet, Skellefteå Universitets Alliance (SUA), ska nationella och internationella lärosäten verka tillsammans för att möta akuta behov av högre utbildning på plats och fungera som en testbädd för akademisk innovation. Ett tiotal lärosäten deltar i dialog om forskning och utbildning i Skellefteå.

Människor med olika kunskaper och utbildningsnivåer behövs. Vi kan inte förlita oss på den flyttström som pekats ut som lösningen på kompetensförsörjningen för det växande norra Sverige. Regeringen sätter käppar i hjulet med höjda försörjningskrav och den inflationsdrabbade byggbranschen försenar bostadsbyggandet. Kompetensbehoven växer sig stadigt större.

Utbildningsnivån i södra Lappland ligger under rikssnittet, och behoven av utbildning är stora. Situationen kräver nytänk. Glesbygder är särskilt drabbade då det är långt till högre utbildning, människorna är få och kraven på kompetens lika höga som i resten av Sverige, vilket ställer krav på bred kunskap och flexibilitet. Där det är brist på människor behöver de som redan finns på plats, på arbetsplatser och i samhällen, vara i fokus för kompetensutveckling.

Satsningar på utbildning behövs nu och för framtidens behov. Med lokal utbildning kan människor kompetensstärka sin bygd med meningsfulla yrkesval. Det vill Centerpartiet se mer av och menar regionledningen allvar med att Region Västerbotten ska skapa en attraktiv region från fjäll till kust behöver de visa framfötterna i utbildningsfrågan.