Likvärdig kostnad för likvärdig vård

Regionen ska ge likvärdiga förutsättningar för alla att ta sig till vården. Detta är viktigt för både jämlikhet och jämställdhet. Därför anser Centerpartiet att milersättningen ska höjas från 15 kronor till 25 kronor per mil och att kvinnosjukvården ges rätt till reseersättning i likhet med annan vård.

"En patient som behöver förlita sig på egen bil får ersättning med 15 kronor per mil, men behöver också betala en egenavgift om 200 kronor."

"En patient som behöver förlita sig på egen bil får ersättning med 15 kronor per mil, men behöver också betala en egenavgift om 200 kronor."

Foto: Malin Stenström

Debatt2023-04-17 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Idag är inte tillgången till vård i Region Västerbotten jämställd. För mödra- och barnhälsovård, mammografisk hälsokontroll och gynekologisk cellprovskontroll får patienten själv stå för kostnaden för resan. I och med att kvinnokliniken i Lycksele har stängt, har vi uppmärksammats på att kvinnor inte får reseersättning för den vård som särskilt riktar sig till kvinnor. Så kan vi inte ha det.

För den vård som ger rätt till reseersättning får en patient som åker med kollektivtrafiken ersättning för kostnaden för hela resan om summan överstiger 70 kronor. En patient som behöver förlita sig på egen bil får ersättning med 15 kronor per mil, men behöver också betala en egenavgift om 200 kronor.

Ett av Region Västerbottens målområden är ”god och jämlik hälso- och sjukvård” och i regionplanen står det att ”vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet”. Det finns delar i länet som inte kommer ha nära tillgång till sjukhus, kollektivtrafik eller möjligheter att med små omkostnader ta sig till sjukvården.

För att nå närmare målet anser vi att även kvinnosjukvård ska ge rätt till reseersättning. Konsekvenserna av att fortsätta som idag kan vara att kvinnor med långa avstånd till vården och små ekonomiska marginaler väljer att avstå vård eller kontroller för att kostnaderna blir för höga. När nu alla kostnader ökar drastiskt, är det också rimligt att även milersättningen följer med utvecklingen för den skattefria ersättningen och därmed höjs till 25 kronor per mil.

Denna ojämställda och ojämlika hanterandet av patienters resekostnader drabbar kvinnor och personer som bor i glesbygd och därför vill vi att Region Västerbotten inför reseersättning för kvinnosjukvård och höjer milersättningen. Detta för att hela länet ska ha likvärdig kostnad för likvärdig vård och för att alla ska ha råd att ta sig till den vård de behöver.