Liberalerna värnar om Norrlands Universitetssjukhus

”Region Västerbotten har i en ranking av alla 21 regioner rankats som den minst attraktiva arbetsgivaren för en tid sedan.”
”Region Västerbotten har i en ranking av alla 21 regioner rankats som den minst attraktiva arbetsgivaren för en tid sedan.”

Norrlands universitetssjukhus betyder mycket för den högspecialiserade vården i Västerbotten och för de övriga Norrlandslänen och är navet för läkarutbildningen i norra regionen. För att garantera regionsjukvård i toppklass och vidareutveckla spetsfunktioner är satsning på profilområden viktigt.

Debatt 26 juli 2023 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men regionen har stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjningen. Personalkrisen inom hälso- och sjukvården är ett faktum. Man kan tycka att alla som vill och kan arbeta inom vård och omsorg ska kunna orka arbeta heltid om det är ett val, att man ska trivas och känna att man kan utvecklas ända fram till sin pension. Men detta är ingen självklarhet idag. Många arbetsplatser inom hälso- och sjukvården präglas av överdriven statlig detaljstyrning och minuträkning, samtidigt som utveckling och gott ledarskap kommer i skymundan. Detta skapar brister i arbetsmiljön som i många fall leder till utbrändhet, förlorad kompetens, personalbrist och otrygghet för västerbottningarna. De statliga satsningar som görs med riktade statsbidrag ger ofta administratörer i stället för välavlönade yrkespersoner.

Vi liberaler är övertygade om att det som behövs är sunda och hållbara arbetsplatser, med mer individuell lönesättning. Kompetens, engagemang, erfarenhet, ansvarstagande och vidareutbildning måste synas i lönekuvertet - även i kvinnodominerade branscher. Dagens bristyrken inom vård och omsorg måste bli framtidens drömjobb.

Dessvärre har den röd-gröna majoriteten i regionen inte lyckats med att vara den attraktiva arbetsgivare som krävs för en universitetssjukvård i toppklass. Region Västerbotten har i en ranking av alla 21 regioner rankats som den minst attraktiva arbetsgivaren för en tid sedan. Personal väljer att bli stafettpersonal som ger bättre arbetsvillkor, bättre lön och mer flexibla anställningsformer.

Bristen på personal påverkar också förutsättningarna för att kunna ta emot och handleda de som utbildar sig till sjuksköterskor, läkare, tandläkare. I dag kan det vara svårt att få handledare. Det är av yttersta vikt att regionen kan erbjuda verksamhetsförlagd utbildning.

Universitetssjukhuset och de utbildningar som erbjuds som till exempel läkarutbildning och tandläkarutbildning står i beroendeförhållande till varandra. Utvecklingen går mot att fler behandlingar och operationer överförs till dagsjukvård.

Vi liberaler ser behovet av att bygga ett nytt operationshus i Umeå anpassat för framtidens sjukvård, dagkirurgisk verksamhet och för att förbättra de kirurgiska flödena.

Fortsatta satsningar på forskning och utbildning är en förutsättning för universitets- och regionsjukvården i länet. Vi liberaler värnar vårt universitetssjukhus och den högspecialiserade vården.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa