Låt sms-livräddare rädda västerbottniska liv

Jag har skickat in ett förslag till Region Västerbotten där jag föreslår att regionen ska ansluta sig till systemet sms-livräddare.

”Nu har det gått 14 år sedan systemet introducerades, och det har visat sig fungera väl. Kanske dags att låta sms-livräddare rädda västerbottningar?”

”Nu har det gått 14 år sedan systemet introducerades, och det har visat sig fungera väl. Kanske dags att låta sms-livräddare rädda västerbottningar?”

Foto: Jenny Carlsson

Debatt2024-02-18 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Socialdemokraterna och övriga majoriteten föreslår att motionen inte ska bifallas. De menar att det blir för dyrt. De menar att en ny person måste anställas. Detta trots att det redan finns anställda HLR-organisatörer som kan utföra jobbet. I övrigt kommer det att kosta under 3 kronor per invånare och år.

Många människor får snabb hjälp av sms-livräddare vid hjärtstopp. Tyvärr finns det ännu inte i Västerbotten. Borde vi inte se till att även västerbottningar får hjälp av sms-livräddare?

Systemet bygger på frivilliga som är redo att hjälpa till att rädda liv. När 112 får ett samtal om en person som drabbats av misstänkt hjärtstopp, skickas ett larm ut till både ambulans och frivilliga HLR-utbildade livräddare som befinner sig i närheten. Livräddaren bekräftar larmet och får information om den drabbade personens plats samt närmaste hjärtstartare. De frivilliga tar sig till platsen och påbörjar livräddande insatser tills ambulansen eller räddningstjänsten kommer fram.

Studier och utvärderingar har visat att systemet med sms-livräddning har lett till en markant ökning av andelen drabbade som får hjärt-lungräddning innan ambulansen hinner fram. Tidig hjärt-lungräddning är avgörande för överlevnad, så allt tyder på att systemet verkligen bidrar till att fler överlever plötsliga hjärtstopp.

Elin Segerstedt Söderberg (M) lämnade redan 2016 in en motion om detta. Då beslutades det att Västerbotten inte skulle ansluta sig till sms-livräddarna, främst för att systemet var nytt då (från 2010). Nu har det gått 14 år sedan systemet introducerades, och det har visat sig fungera väl. Kanske dags att låta sms-livräddare rädda västerbottningar?