Låt Skellefteå få sitt första kommunala reservat

Skellefteå växer så det knakar. Mitt i byggandet är det viktigt att slå vakt om invånares och besökares tillgång till grönområden och naturupplevelser.

”Vi ser gärna att Svenska kyrkan på detta sätt bidrar till Skelleftebornas, samt besökares, fortsatta möjlighet till ett nära och fredat naturområde.”

”Vi ser gärna att Svenska kyrkan på detta sätt bidrar till Skelleftebornas, samt besökares, fortsatta möjlighet till ett nära och fredat naturområde.”

Foto: Jeanette Lövgren

Debatt2023-07-05 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vitberget är en grön lunga centralt i Skellefteå. Området är ett mycket välbesökt fritidsområde som nyttjas för rekreation och naturupplevelser. Frågan om naturreservatsbildning vid Vitberget har debatterats under tiotalet år, utan att reservatet har kunnat bildats.

Bakom det egentliga Vitberget ligger Fäbodberget, där stora arealer skog förvaltas av Prästlönetillgångarna i Luleå stift, det vill säga Svenska kyrkan i Luleå stift.

På Fäbodberget finns värdefulla skogar med höga naturvärden, så kallade naturskogar med lång kontinuitet. Dessa skogar är viktiga för sociala och andliga värden samt för biologisk mångfald och klimat. Naturskogar utgör en oersättlig livsmiljö för mängder av arter, där avbrott i kontinuiteten, via exempelvis kalhuggning, får till följd att dessa arter minskar kraftigt i antal eller dör ut.

En lösning på naturreservatsfrågan vid Vitberget verkar nu finnas i sikte. Här bör alla Fäbodbergets skogar med lång kontinuitet inkluderas så att avgränsningen för reservatet blir sammanhängande och omfattar de skogar i området som inte tidigare kalavverkats.

Vi ser gärna att Svenska kyrkan på detta sätt bidrar till Skelleftebornas, samt besökares, fortsatta möjlighet till ett nära och fredat naturområde. Vi önskar se slutet på denna segdragna historia med en pampig invigning en solig sommardag.

Det är kyrkans uppgift att värna om livet, för människorna och för allt annat levande! Låt Skellefteborna få sitt första kommunala reservat i Vitbergsområdet.