Låt Norrland bli ett föredöme för Europa

I Bryssel lyfts det svenska exemplet i allmänhet och satsningarna i norra Sverige i synnerhet fram som positiva exempel.

Debatt 6 december 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det pågår en omfattande omställning av svensk industri.

Det blir särskilt tydligt i norra Sverige. I Boden och i Luleå pågår utvecklingen av fossilfritt stål. I Skellefteå ser vi en av de största satsningarna på hållbar batteriteknik i Europa.

Det är en utveckling som gör avtryck. I Bryssel lyfts det svenska exemplet i allmänhet och satsningarna i norra Sverige i synnerhet fram som positiva exempel.

Det är innovation, ny teknik och framåtblickande entreprenörer som driver utvecklingen. Samtidigt är kärnan i omställningen i många fall de naturresurser som gjort Sverige rikt.

Det är den rena och tillförlitliga elförsörjningen som gör norra Sverige till en attraktiv plats för industrisatsningar. Det är mineraler från gruvorna som möjliggör de nya batterierna och därmed elektrifieringen av samhället.

Produkter från skogen hjälper oss att ersätta de fossila materialen, vilket Skellefteås träbyggnadsstrategi är ett bra exempel på.

På så sätt visar omställningen i Sverige på en av de viktigaste delarna av det svenska klimatarbetet: att leda genom exempel.

Om vi ska få med oss andra i den hållbara omställningen måste vi visa att satsningar på klimatet också är satsningar på tillväxt, jobb och människor. Det behövs.

Om vår omställning kan visa att klimatarbete och tillväxt kan gå hand i hand är det en stark och positiv signal till hela Europa.

Men det ställer höga krav på politiker på alla nivåer.

Inom EU måste Sverige driva på för en politik som hjälper och inte stjälper omställningen. Det är bland annat därför som Moderaterna har tagit strid mot den så kallade taxonomin, som riskerar att skada det svenska skogsbruket.

Nationellt behöver vi bygga ut vår fossilfria elförsörjning och förbättra förutsättningarna för en hållbar utvinning av mineraler. Därför arbetar Moderaterna för kärnkraften och för förenklade tillståndsprocesser för gruvnäringen.

På lokal nivå måste vi se till att samhället är en attraktiv plats för företag och människor. Både för de skelleftebor som vill utveckla samhället och för dem som överväger att flytta hit för nya jobb och möjligheter.

Moderaterna vill därför genomföra reformer för att göra Skellefteå till en av landets 30 mest företagsvänliga kommuner, bland annat genom införandet av utmaningsrätt, ett nytt valfrihetssystem och utökade möjligheter för privat verksamhet i hela kommunen.

Industriomställningen är en enorm möjlighet för hela Sverige. Vi moderater vill främja den utvecklingen, så att den kan forma hela Europas framtid.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa