Låt mer av vindkraftens pengar stanna i kommunerna

Vindkraft är en förnybar källa till el som aldrig tar slut.
Vindkraft är en förnybar källa till el som aldrig tar slut.

Fastighetsskatten från vindkraften ska gå till kommunerna. För Västerbottens del skulle det innebära 40 miljoner kronor.

Debatt 13 november 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland.

Den klimatomställning som behöver göras ska ske tryggt och demokratiskt.

I en demokratisk energiomställning måste det finnas ett starkt lokalt inflytande.

Miljöpartiet vill att mer av värdet från investeringarna i vindkraft stannar i kommunerna.

Vi driver till exempel frågan att fastighetsskatten från vindkraften ska gå till kommunerna. För Västerbottens del skulle det betyda – givet den mängd vindkraft som fanns installerad 2019 – 40 miljoner kronor tillbaka.

Den siffran skulle öka för varje ny etablering som sker.

Vindkraft är en förnybar källa till el som aldrig tar slut. Eftersom det uppstår energiförluster när el transporteras långt är det bra att producera elen så nära användarna som möjligt.

På flera platser i södra Sverige har det börjat uppstå så kallad effektbrist. För att komma till rätta med detta behövs såväl lokal produktion av el, som energieffektiviseringar, lagring av energi och att vi sprider ut elanvändningen över dygnet.

I norra Sverige har vi god tillgång till förnybar el. Det är också en av våra stora konkurrensfördelar. Vår gröna el lockar till sig stora etableringar med arbetstillfällen, innovation och utveckling. Som Northvolts etablering i Skellefteå.

Eftersom den tunga industrin elektrifieras, även i norra Sverige, behöver vi också här, redan nu, arbeta med såväl ökad lokal produktion som insatser för ökad flexibilitet.

Syftet med att utreda det kommunala vetot är att göra processen för vindkraftsetableringar tydligare. Vetot kan i dag användas sent i processen, utan motivering, och även i de fall där kommunen tidigare sagt ja och pengar investerats.

I arbetet med att göra Sverige fossilfritt, och oberoende av importerad olja, kommer både industri och transporter i stor utsträckning att elektrifieras. Då behöver vi tillgång till ren och säker el.

Att producera el leder alltid till någon form av påverkan som konkurrerar med annan markanvändning.

Därför är det viktigt att lyfta fram värdet av investeringar i energieffektivisering och lösningar som att elbilar laddar på natten i stället för den tid på dygnet när mest el används.

Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland. Vi i Miljöpartiet har i regeringen påbörjat en klimatomställning som ger oss bättre och tryggare liv i en fossilfri framtid.

Utvecklingen av elproduktionen och elsystemet är en del i detta arbete.

Ämnen du kan följa