Låt medarbetarna kompetensutvecklas på arbetsplatsen

Två av tre svenskar anser att möjligheten till kompetensutveckling är viktig i valet av arbetsplats.

Debatt 6 mars 2021 10:47
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kompetensutveckling blir en allt viktigare del av arbetslivet och är en förutsättning för en stark arbetsmarknad.

Två av tre svenskar anser att möjligheten till kompetensutveckling är viktig i valet av arbetsplats.

För att Västerbottens välfärdsaktörer ska vara attraktiva arbetsgivare behövs fortsatta satsningar på medarbetarna.

Coronapandemin har inneburit en stor omställning för många västerbottningar och en utmaning för länets välfärdssektor.

Anställda inom vård, omsorg och skola har ställts inför en utökad arbetsbörda och helt eller delvis nya arbetsuppgifter.

I dag är 38 000 västerbottningar anställda inom välfärden. Men fler måste rekryteras för att klara framtidens behov.

Enligt en prognos från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) behöver välfärdssektorn i Sverige rekrytera 132 000 medarbetare fram till 2029. Utöver detta tillkommer 336 000 pensionsavgångar under samma period.

Arbetsförmedlingen listar undersköterskor, lärare, kockar, läkare och barnmorskor bland de största bristyrkena.

Därtill innebär digitalisering och nya arbetssätt att framtidens medarbetare i välfärden står inför en allt mer föränderlig arbetsmarknad. Unga i Västerbotten som utbildas i dag kan inte räkna med att deras kompetens är tillräcklig för att vara attraktiva på arbetsmarknaden fram till pensionen.

Detta är de flesta medvetna om.

Två av tre svenskar, 67 procent, anser att möjligheten till kompetensutveckling är viktig i valet av arbetsplats, enligt en Sifoundersökning beställd av Omställningsfonden.

Samtidigt visar undersökningen att fyra av tio svenskar, 39 procent, saknar möjlighet till kompetensutveckling på sitt nuvarande arbete.

För arbetsgivarna inom välfärdssektorn är det avgörande att investera i kompetenshöjande insatser för sina medarbetare. Både för att kunna driva en framgångsrik verksamhet och för att kunna behålla och rekrytera kompetens.

Just nu finns det ovanligt goda möjligheter för välfärdsaktörer att erbjuda kompetensutveckling.

Fram till 2023 kan regionen och länets kommuner söka totalt 25,4 miljoner kronor från Omställningsfonden för att kompetensutveckla medarbetare.

Kompetensutveckling ger medarbetaren möjlighet att investera i sin karriär samtidigt som arbetsgivaren ökar kompetensen i verksamheten.

Verksamhetschefer inom välfärden behöver att ta vara på de goda möjligheter som finns.

Det skulle göra arbetsplatserna mer attraktiva och gynnar medarbetare, arbetsgivare och samhället i stort.

Ämnen du kan följa