Låt lärare i riskgrupper få jobba hemifrån

Ingen ska behöva vara rädd för att gå till sitt arbete.

Lärare och vägledare i riskgrupperna bör omedelbart tillåtas att arbeta från hemmet, skriver Lärarnas Riksförbund.

Lärare och vägledare i riskgrupperna bör omedelbart tillåtas att arbeta från hemmet, skriver Lärarnas Riksförbund.

Foto: Alexander Olivera/TT

Debatt2020-05-05 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Internationella arbetsmiljödagen är en årlig kampanj för att främja ett säkert, hälsosamt och anständigt arbete.

I dessa dagar, mitt under coronakrisen, är lärarna och studie- och yrkesvägledarna några av de samhällsbärare som kämpar för att upprätthålla samhällets grundläggande strukturer.

Vi i Lärarnas Riksförbund tar vårt ansvar för att hålla igång utbildningen, och för att vardagen ska förbli så oförändrad som möjligt, i en tid där det mesta inte längre är som vanligt.

På gymnasiet och i vuxenutbildningen har lärarna över en dag ställt om till distansundervisning. I landets grundskolor förutsätts undervisningen och verksamheten fortgå som vanligt.

Lärarna behöver dock i många fall, förutom att täcka upp för varandra och upprätthålla vanlig undervisning i skolan, också hantera skolarbetet för de elever som förblir i hemmet. Detta leder snabbt till en helt orimlig arbetsbörda. För många som tillhör en riskgrupp är det i dessa tider dessutom förenat med stor ängslan och oro att gå till jobbet.

Så kan vi inte ha det. Ingen ska behöva vara rädd för att gå till sitt arbete.

För grundskolans lärare och vägledare handlar det inte bara om smittrisken i mötet med kollegor utan också om smittrisken i mötet med stora elevgrupper, ofta i en oförändrad undervisningssituation, trots Folkhälsomyndighetens rekommendationer om annat.

Förutom alla lärare och studie- och yrkesvägledare i gymnasiet och i vuxenutbildningen måste därför även grundskolans lärare och vägledare i riskgrupperna omedelbart tillåtas att arbeta från hemmet. I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta måste arbetsgivaren lokalt ta ansvar för att organisera och möjliggöra.

I samarbete med skyddsombuden har en del kommuner i Västerbotten tagit sitt arbetsmiljöansvar och låter grundskolans lärare i riskgrupp jobba hemifrån. Tyvärr tycks dock de flesta kommuner invänta ett eventuellt regeringsbeslut om smittskyddspeng, vilket gör att många lärare för var dag som går mår allt sämre. Det är inte rimligt.

Här behöver alltså regeringen snabbt agera och se till att förslaget om smittskyddspeng, som riksdagens socialutskott redan ställt sig bakom, skyndsamt genomförs. Denna bör dessutom motsvara smittbärarpenningen och vara en kostnad som staten i detta besvärliga läge måste stå för. Denna bör dessutom motsvara smittbärarpenningen och vara en kostnad som staten i detta besvärliga läge måste stå för.