Låt kyrkan vara solidarisk, öppen och inkluderande

Kyrkan riskerar att bli en sluten och exkluderande kyrka av de ”mörka krafter” som tagit sig in i kyrkan och i kyrkomötet.

Debatt 6 september 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Söndagen den 19 september är det kyrkoval.

Det är ett extra viktigt val ur flera aspekter.

Svenska kyrkan är en öppen och inkluderande kyrka i solidaritetens namn. Låt den förbli det.

Dessvärre hotas kyrkan att bli sluten och exkluderande av de ”mörka krafter” som tagit sig in i kyrkan och i kyrkomötet. På så sätt har de fått en språngbräda in till riksdagen. Det är så det går till.

I årets kyrkoval är det hotet extra allvarligt. Nomineringsgruppen Alternativ för Sverige kandiderar till kyrkomötet för att på så sätt ta sig in i riksdagen. Låt inte detta ske.

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) är en politiskt obunden nomineringsgrupp. Att rösta på Vänstern i Svenska kyrkan är att rösta för att Svenska kyrkan ska vara en viktig part i skapandet av ett samhälle där social jämlikhet, jämställdhet, allas lika värde oavsett kön, ursprung, sexuell läggning, funktionshinder och ålder kan leva ett tryggt och gott liv.

Att rösta på Vänstern i Svenska kyrkan är en röst för en feministisk kyrka som värnar kvinnors rättigheter i samhället och där alla tjänster och uppdrag är öppna för kvinnor. Lika självklart är det att alla präster ska viga par – oavsett hur familjebildningen ser ut. En kyrka där kvinnor äger rätten till att själva bestämma över sin kropp.

Att rösta på Vänstern i Svenska kyrkan är att rösta för en kyrka för fred – på jorden, med jorden. Det är en röst för en hållbar utveckling i det viktiga miljöarbetet där miljöutskottet arbetar med olika teman som förbättringsarbete inom kyrkans skogsbruk, markanvändning, urfolkets rättigheter och vattenfrågor där rent dricksvatten är en mänsklig rättighet lokalt, nationellt och internationellt.

Att rösta på Vänstern i Svenska kyrkan är att rösta för en ny ekonomisk världsordning där resurserna fördelas rättvist och efter människors behov. Där en röst är en röst för en närdemokrati där alla beslut ligger så nära medlemmarna som möjligt.

Att rösta på Vänstern i Svenska kyrkan är att rösta för en solidarisk, öppen och inkluderande kyrka.

Ämnen du kan följa