Låt inte solcellsboomen bromsas av coronapandemin

Solenergi ger en klimatsmart kostnadsbesparing som kan vara avgörande för att hjälpa vårt näringsliv på fötter igen.

Solcellerna har fått sitt stora genombrott i Sverige.

Solcellerna har fått sitt stora genombrott i Sverige.

Foto: Tore Meek/NTB scanpix/TT

Debatt2020-05-12 15:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det sker en explosionsartad tillväxt av solceller i Sverige.

Bara i Västerbotten byggdes 242 nya anläggningar förra året.

Det är bra att regeringen fyller på potten för solcellsstödet i vårbudgeten. Men fler åtgärder krävs om den positiva utvecklingen ska fortsätta.

Solcellerna har fått sitt stora genombrott i Sverige. Under 2019 installerades 19 000 nya solcellsanläggningar i landet. Den installerade effekten ökade med 70 procent.

I Västerbotten fanns vid årsskiftet 490 solcellsanläggningar, 242 fler än året före. Den installerade effekten ökade med 87 procent. Det visar Svensk Solenergis rankning solcellstoppen.

Det här är en fantastisk utveckling som gynnar hushållen, lokalt företagande och övergången till ett helt förnybart energisystem.

Den som sätter upp solpaneler på sitt tak kan i dag få tillbaka 20 procent av kostnaden för solcellerna genom solcellsstödet. Det är bra att regeringen i vårbudgeten fyller på potten för stödet. Vi förutsätter att de skjuter till ytterligare medel i höst om det visar sig att pengarna inte räcker.

För att hushållen ska våga investera krävs visshet om att alla som är berättigade till stödet också kommer att få det.

Samtidigt behövs besked till branschen om vad som händer efter årsskiftet när förordningen löper ut.

Det behövs en långsiktig plan för hur stödet successivt ska avvecklas och ersättas med ett högre rotavdrag för privatpersoner.

Den nuvarande dramatiska situationen är ett unikt tillfälle att rusta Sverige för framtiden. Stimulanspaket måste inriktas på investeringar i hållbar infrastruktur, klimatsmart teknik och förnybar energi. Investeringar i solkraft ger långsiktigt lägre elpriser inför kommande högkonjunktur. Rätt vägval nu kommer ge klimatomställningen och Sverige en skjuts framåt på sikt.

En kraftfull satsning av regeringen på framtida billig energiförsörjning skapar förutsättningar för husägare och företagare att komma igen efter den svåra svacka vi nu ser framför oss.

Solenergi ger en långsiktig och klimatsmart kostnadsbesparing som kan vara avgörande för att hjälpa vårt näringsliv på fötter igen.

För klimatets, jobbens och ekonomins skull uppmanar vi regeringen att lova att alla som är berättigade till solcellsstödet även ska få det.

Då kan solcellsboomen fortsätta.