Låt inte EU begränsa svenska jägare och skogsägare

Blir förslaget verklighet riskerar svenska jägare att bli rejält begränsade.
Blir förslaget verklighet riskerar svenska jägare att bli rejält begränsade.

EU-kommissionen verkar ha missat är att Sverige inte tillhör de länder där tillväxt är lika med misshandel av naturen.

Debatt 25 november 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

EU vill göra intrång i kärnan av norra Sveriges närings- och friluftsliv.

EU-kommissionen vill förbjuda jakt, fiske och skogsbruk i stora delar av Sverige med biologisk mångfald som argument.?

EU-kommissionen vill att minst 30 procent av all landyta och minst 30 procent av alla hav inom EU ska vara skyddade områden. En tredjedel av dessa ska omfattas av ett strikt skydd.

Tanken är att naturliga processer och ekosystem ska lämnas orörda. EU-kommissionen nämner skogsbruk, gruvdrift, jakt och fiske som exempel på åtgärder som inte får förekomma i strikt skyddade områden.

Bakgrunden till förslaget är att EU till 2030 vill se en ökad biologisk mångfald inom unionen och kunna införa striktare åtgärder mot länder där naturen tar alltför mycket stryk.

Det EU-kommissionen verkar ha missat är att Sverige inte tillhör de länder där tillväxt är lika med misshandel av naturen.

Faktum är att Sverige är ett föredöme när det kommer till att bruka skog och mark.

Dessutom är det viktigt att understryka gruvnäringens och skogsbrukets delar av arbetsmarknaden i norra Sverige. Att EU vill begränsa förutsättningarna för några av våra viktigaste basnäringar är en kränkning av Sverige som medlemsstat i EU.

Jakt, skog och fiske tillhör dessutom några av våra käraste fritids- och kulturyttringar. Att kommissionen menar att detta är skadligt är att blotta sin okunskap om hur vi lever och verkar.

Det blir för mig uppenbart att EU lägger för stor kraft på fel saker.

EU ska bedriva politik med stora penseldrag där medlemsstaternas förutsättningar till handel, trygghet och tillväxt är i fokus, till exempel genom att bekämpa mellanstatlig kriminalitet och göra infrastruktursatsningar.

I stället borrar man ner sig i detaljfrågor där det är uppenbart att skillnaderna inom EU är för stora för att samtliga medlemsländer ska kunna gynnas.

EU-kommissionen bör hålla fingrarna borta från sådant den inte förstår sig på. Jag uppmanar Sveriges regering och de svenska EU-parlamentarikerna att snarast agera för att vi inte ska straffas för andras tillkortakommanden.

Om förslaget blir verklighet riskerar svenska jägare, fiskare, skogsägare, gruvarbetare och friluftsfantaster att bli rejält begränsade. Låt svenska jägare och skogsägare vara i fred. Det är det bästa för både skog, miljö och för tillväxt.

Ämnen du kan följa